Leren volgens Kolb

Leren volgens Kolb

Kolb en lerenDavid A. Kolb vat leren op als een proces dat, steeds weer, vier stadia doorloopt:
– fase 1: concreet ervaren;
– fase 2: waarnemen en overdenken (reflecteren);
– fase 3: abstracte begripsvorming;
– fase 3: actief experimenteren en weer terug naar fase 1.
Pas als alle fasen worden doorlopen komt het leren echt op gang. Deze opvatting is inmiddels breed geaccepteerd, zowel in de onderwijs- als in de onderzoekswereld.

Download artikel

[hr]

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

[ic_add_posts tag=’Boeken’ showposts=’3′ ]

[hr] Aanvullende artikelen

[ic_add_posts tag=’Artikelen’ showposts=’3′ ]

[hr] Tools om zelf toe te passen

[ic_add_posts tag=’tools’ showposts=’3′ ]