Overige tools

Reflecteren met een ijsberg

Het ijsberg-model van McClelland wordt voornamelijk gebruikt om als beeldspraak voor de organisatie. We kijken dan wat er zich afspeelt in de bovenstroom en in de onderstroom. Maar het model leent zich ook uitstekend voor een reflectie op het professioneel handelen. Ook dan kijken we wat er zich afspeelt boven de oppervlakte, dus het zichtbare deel, en onder de oppervlakte,

Lees meer

5xG-methode voor reflectie

Gebruik bij het concreet beschrijven van een situatie de onderstaande 5xG methode als richtlijn: Gebeurtenis Wat gebeurde er? Wanneer was het? Wie zaten erbij? Waar gebeurde het? Gedachte Wat dacht je? Gevoel Wat voelde je? Gedrag Wat deed je? Gevolg Wat was het effect voor anderen? Wat was het effect voor jezelf?

Lees meer

De Engel en de Duivel

De Engel en de Duivel

De Engel en de Duivel Een werkvorm waarbij je met drie mensen reflecteert op je handelen in een bepaalde situatie. Deze werkvorm werkt vooral goed op in korte tijd op alledaagse handelingen te reflecteren. Drie rollen We hebben drie rollen: de reflectant, de Engel en de Duivel. De reflectant brengt zijn of haar casus in en luistert naar de observaties

Lees meer

Vier stoelen reflectie

Vier stoelen reflectie De vier stoelen reflectie is een dynamisch model van reflecteren. De vier stoelen reflectie is eenvoudig te begrijpen en toe te passen, praktisch, speels en virtueel, bevordert zelfsturing en zelfvertrouwen, is interactief vanuit de gelijkwaardigheid van delen en is een vorm van levend leren, met hoofd, hart en lijf. De vier stoelen reflectie kan je toepassen als

Lees meer

ABCD-reflectiemodel

ABCD-reflectiemodel

ABCD-reflectiemodel Wat is er gebeurd? Aanleiding  Wat was daaraan Belangrijk voor mij? Welke Conclusie trok ik daaruit over hoe te handelen? Deed ik dat ook werkelijk of deed ik iets anders? Welk Effect had datgene wat ik deed? F: Ben ik tevreden over hoe ik heb gehandeld? Klopt mijn analyse wel? Wat had ik anders kunnen doen? Download het ABCD-reflectiemodel als

Lees meer

Progressiecirkels

Progressiecirkels
Progressiecirkels De cirkeltechniek (on youtube) een techniek om al gemaakt progressie zichtbaar te maken en om mensen te helpen verdere progressie te boeken. Hij kan individueel gebruikt worden maar ook in coaching en bij het begeleiden van teams. Hij gaat als volgt. Eerst teken je twee cirkels op een groot vel papier, een binnencirkel en een buitencirkel. De binnencirkel gaatLees meer

Reflectiespel

Reflectiespel Lida Nijgh heeft op haar internetsite een zelfreflectiespel met handleiding staan, gratis te downloaden. Het spel is gebaseerd op een dertigtal reflectiekaarten, per kaart een reflecterende vraag op zes niveaus: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Niveaus die we kennen van hetmodel van Dilts. Het reflectiespel is gebaseerd op de volgende vragen: Omgeving Door welke omstandigheden word ik

Lees meer

Journaling

Journaling

Gun uw hoofd eens een timeout Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) signaleert een toeloop op bedrijfsartsen door de grote zorgen die werknemers hebben over het voortbestaan van hun baan. Het verlies van werkgelegenheid of onzekerheid daarover werkt de kans op overspannenheid, burn-out en somberheid in de hand. Heidi Does, Slow Working expert van doesmindful.nl begrijpt wel waarom. “Steeds meer

Lees meer

Kernkwadrant

Kernkwadrant

Kernkwadrant Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het kernkwadrant is een prima instrument om te reflecteren op bepaalde eigenschappen. Het model Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of

Lees meer

STAR

STAR De STAR-methodiek helpt bij het inzichtelijk krijgen van competenties van mensen. Het is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het helpt dus bij het beoordelen van mensen. Om een uitspraak te kunnen doen over de competenties van mensen, is het van

Lees meer