googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)


Tools

Observatieformulier luisterthermometer

Observatieformulier luisterthermometer

De luisterthermometer helpt ons om grip te krijgen op de communicatie tussen personen. Luisteren we om de ander te begrijpen, om te geven, of luisteren we om zelf te ontvangen? De luisterthermometer is geen stappenplan. In een gesprek schieten we heen en weer. Bedenk dat dat niet erg is, maar het idee achter de luisterthermometer is dat wanneer je merkt

Lees meer

De vragen van Proust

De 33 vragen van Proust: leer jezelf beter kennen door zelfreflectie De vragen van Proust worden vooral door interviewers gebruikt om karakterschetsen te maken van min of meer bekende Nederlanders. Deze vragenlijst hebben we omgebouwd naar een vragenlijst voor zelfreflectie. Uiteraard kan je eenvoudig antwoord geven op iedere vraag, maar je haalt pas maximaal rendement uit deze reflectieopdracht door bij

Lees meer

Leervragen formuleren

Lees meer

De Engel en de Duivel

De Engel en de Duivel

De Engel en de Duivel     Een werkvorm waarbij je met drie mensen reflecteert op je handelen in een bepaalde situatie. Deze werkvorm werkt vooral goed op in korte tijd op alledaagse handelingen te reflecteren. Drie rollen We hebben drie rollen: de reflectant, de Engel en de Duivel. De reflectant brengt zijn of haar casus in en luistert naar

Lees meer

Vier stoelen reflectie

Vier stoelen reflectie De vier stoelen reflectie is een dynamisch model van reflecteren. De vier stoelen reflectie is eenvoudig te begrijpen en toe te passen, praktisch, speels en virtueel, bevordert zelfsturing en zelfvertrouwen, is interactief vanuit de gelijkwaardigheid van delen en is een vorm van levend leren, met hoofd, hart en lijf. De vier stoelen reflectie kan je toepassen als

Lees meer

ABCD-reflectiemodel

ABCD-reflectiemodel

ABCD-reflectiemodel Wat is er gebeurd? Aanleiding  Wat was daaraan Belangrijk voor mij? Welke Conclusie trok ik daaruit over hoe te handelen? Deed ik dat ook werkelijk of deed ik iets anders? Welk Effect had datgene wat ik deed? F: Ben ik tevreden over hoe ik heb gehandeld? Klopt mijn analyse wel? Wat had ik anders kunnen doen? Download het ABCD-reflectiemodel als

Lees meer

Progressiecirkels

Progressiecirkels

Progressiecirkels De cirkeltechniek (on youtube) een techniek om al gemaakt progressie zichtbaar te maken en om mensen te helpen verdere progressie te boeken. Hij kan individueel gebruikt worden maar ook in coaching en bij het begeleiden van teams. Hij gaat als volgt. Eerst teken je twee cirkels op een groot vel papier, een binnencirkel en een buitencirkel. De binnencirkel gaat

Lees meer

Reflectiespel

Reflectiespel Lida Nijgh heeft op haar internetsite een zelfreflectiespel met handleiding staan, gratis te downloaden. Het spel is gebaseerd op een dertigtal reflectiekaarten, per kaart een reflecterende vraag op zes niveaus: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Niveaus die we kennen van hetmodel van Dilts. Het reflectiespel is gebaseerd op de volgende vragen: Omgeving Door welke omstandigheden word ik

Lees meer

Journaling

Journaling

Gun uw hoofd eens een timeout Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) signaleert een toeloop op bedrijfsartsen door de grote zorgen die werknemers hebben over het voortbestaan van hun baan. Het verlies van werkgelegenheid of onzekerheid daarover werkt de kans op overspannenheid, burn-out en somberheid in de hand. Heidi Does, Slow Working expert van doesmindful.nl begrijpt wel waarom. “Steeds meer

Lees meer

Kernkwadrant

Kernkwadrant

Kernkwadrant Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het kernkwadrant is een prima instrument om te reflecteren op bepaalde eigenschappen. Het model Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of

Lees meer

Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.