Modellen

Een aantal modellen zijn ondersteunend aan het proces van reflecteren. De modellen
van Korthagen en Gibbs zijn gebaseerd op de PDCA-cyclus: Plan – Do – Check – Act, vrij
vertaald als wat was je van plan te doen, wat heb je gedaan, hoe kijk je hierop terug en
wat heb je dan geleerd, en wat zou je een volgende keer misschien anders doen.

Het model van Lingsma en Scholten gaat vooral in op de diepgang van reflecteren,
waarin we drie lagen onderscheiden.

Deel de informatie vooral met anderen, gebruik de socialshare-buttons!
Heb je een relevant model en mis je die op de site, maak contact en stuur een mail.
Wordt gewaardeerd door ons en de bezoekers van deze site!

[hr]

Model Korthagen

model_korthagen_reflecterenModel Korthagen De Reflectiecyclus van Korthagen is een hulpmiddel of een te doorlopen strategie voor zowel lesgevenden als lerenden om zicht te krijgen op hun onderwijskundig functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen.
Lees meer →
 

 

[hr]

Model Gibbs

model_gibbs_reflecterenModel Gibbs Beschrijving: wat is er gebeurd (feitelijk)? Gevoelens: wat denk en voel ik daarbij/daarover? Evaluatie: wat ging er goed en wat ging er verkeerd? Analyse: wat kan ik hiervan leren? Conclusie: wat had ik anders kunnen doen? Actieplan
Lees meer →
 

 

[hr]

Model Lingsma en Scholten, tripleloop-leren

Model_reflecteren_Lingsma_ScholtenModel Lingsma en Scholten, tripleloop-leren Triple loop leren is een reflectief leerproces dat bestaat uit drie stappen, die eenvoudig kunnen worden beschreven aan de hand van drie standaardvragen. De eerste stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goed?”,
Lees meer →