Boeken

Hoewel reflecteren een zeer krachtig instrument is in het proces van leren en veranderen, zijn er maar een beperkt aantal boeken gepubliceerd. De boeken die verschijnen beoordelen we op inhoud en relevantie. Wanneer wij ze goed genoeg achten, zetten we ze op reflectiesite.nl. Bestellingen lopen via managementboek.nl.

Deel de informatie vooral met anderen, gebruik de socialshare-buttons!
Ken je een ander relevant boek en mis je die op de site, maak contact en stuur een mail. Wordt gewaardeerd door ons en de bezoekers van deze site!

[hr]

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Reflectie: de basis

reflecteren_boek_reflecteren_de_basisReflecteren op het eigen handelen moet men leren. Het is een vaardigheid die u met behulp van voorbeelden, voorbeeldgedrag en oefenen met de docenten en medestudenten ontwikkelt. Parallel daaraan kunt u uzelf hierin heel goed trainen.
De tweede druk van ‘Reflecteren: de basis’ en de bijbehorende website bieden oefeningen voor beide mogelijkheden. Een uitvouwbare kaft zorgt ervoor dat u de reflectiespiraal direct bij de hand heeft.
De herziene versie schenkt ook aandacht aan het leren (reflecteren) van adolescenten, waarin actueel breinonderzoek is betrokken.
Samenvatting
Lees meer →
[hr]

Effectief handelen door reflectie

reflecteren_boek_effectief_handelen_door_reflectieReflectie op het handelen vergroot het inzicht in eigen gedrag en beweegredenen voor dat gedrag, of het nu gaat om persoonlijk of om professioneel handelen. Dit inzicht leidt tot het uitbreiden van het handelingsrepertoire; als professional zorgt u ervoor dat u uw mogelijkheden vergroot om uw doel te bereiken. Een belangrijk bijkomend effect is dat inzicht in het eigen handelen ook leidt tot meer inzicht in het handelen van de ander. En dat kan een samenwerkingsrelatie of een vooraf gesteld professioneel doel alleen maar ten goede komen.
Lees meer →
[hr]

Regisseren door reflectie

reflecteren_boek_regisseren_door_reflectieDit boek gaat in op de basale vragen voor een manager om een goede regisseur te worden: wat is er gebeurd, waarom gaat het zoals het gaat en wat heeft dat met mij te maken> Er wordt uitvoerig stilgestaan bij concrete praktijksituaties. De lezer wordt meegenomen in de verhalen van managers die leren reflecteren en uitgedaagd zelf met reflectie aan de slag te gaan.

Op basis van literatuur over systeemtheorie, leren en reflecteren is eens stroomschema voor regisseren door reflectie ontwikkeld. De centrale stappen zijn: bereidheid tot reflectie; signaleren; zien wat er gebeurt; in perspectief plaatsen, zelfreflectie en actie. Het systematisch doorlopen van deze stappen leert de bestuurder/manager met lastige situaties aan de slag te gaan in plaats van ze te negeren of te ontkennen en zo de regie te houden.
Lees meer →
[hr]

Werkboek POP – communicatie en reflectie

reflecteren_boek_werkboek_POP_communicatieEen vaardigheid leert u alleen door te oefenen. Daar heeft u natuurlijk kennis voor nodig. Tijdens het oefenen is feedback en inzicht in uw eigen prestatie nodig. Dat zit allemaal in dit werkboek. Dat is niet moeilijk of ingewikkeld. Lees de tekst. Voer de oefeningen uit. Beoordeel uzelf en laat u beoordelen
Lees meer →
[hr]

Docenten leren reflecteren

reflecteren_boek_docenten_leren_reflecterenPraktijk en onderzoek wijzen uit dat kunnen doorgroeien een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren in het beroep van leraar. Voor het realiseren van de doorgroeicompetentie is systematisch reflecteren op de beroepspraktijk een belangrijke vaardigheid.

Dit boek gaat in op de vraag hoe systematische reflectie aangepakt kan worden en welke instrumenten daarbij kunnen helpen. Het boek biedt inhoud en materiaal aan waarmee opleiders reflectie concreet vorm kunnen geven in het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. In samenhang met deze publicatie verschijnt er ook een werkboek voor studenten in de leraren opleiding.
Lees meer →
[hr]

Reflectiespel 1

Reflectiespel 1

Reflecteren is een vorm van leren die uw emotionele intelligentie vergroot, het helpt u effectiever te handelen, omdat u bewust stilstaat bij uw ervaringen, uw gedrag en het effect wat dat heeft op anderen. Het is de basis voor succesvol gedrag in uw werk en studie en ligt ten grondslag aan andere competenties zoals bijvoorbeeld samenwerken.

Het spel bestaat uit 220 kaarten , verdeeld over een elftal thema’s, waar we dagelijks en veelvuldig in ons werk of studie mee in aanraking komen.
Lees meer →
[hr]

Reflectiespel 2

9789079877058-480x600In ons handelen en denken zitten patronen van terugkerende vanzelfsprekendheden. We denken daar niet bewust over na. We reageren als vanzelf. Door reflectie wordt u zich bewust van die automatismen, van uw innerlijke obstakels maar ook van uw ongebruikte mogelijkheden.

Doel van dit spel is uw reflectievermogen (verder) te ontwikkelen, het vergroten van uw zelfkennis en de dynamiek met anderen. Het helpt u om uw andere competenties sneller eigen te maken op een serieuze en speelse manier door middel van zelfreflectie en feedback van medespelers. Wie zich meer bewust is van de dynamiek tussen zichzelf en anderen, zal authentieker en effectiever reageren.
Lees meer →
[hr]

Praktijkboek intervisie

reflecteren_boek_praktijkboek_intervisieSteeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden op hun vakgebied. Dat intervisie ook een uitstekend instrument is voor persoonlijke ontwikkeling en zelfs voor organisatieontwikkeling is minder bekend. Het ‘Praktijkboek Intervisie’ laat zien dat persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Lees meer →