googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)


Persoonlijk

Waarderende reflectie

Waarderende reflectie

Waarderende reflectie   De worksheet waarderende reflectie vind je onderaan deze pagina.     Deze tool is gebaseerd op de Appreciative Inquiry-methode van David Cooperrider. Met deze tool wordt een ideaal toekomstbeeld geschetst aan de hand van topervaringen van deelnemers vanuit een thema of vraag. Deze methode bestaat uit vier fases: discover – dream – design – deliver (ontdekken –

Lees meer

Spiraalreflectie

Spiraalreflectie

Spiraalreflectie   Worksheet downloadable onderaan deze pagina.     Spiraalreflectie is een verdiepende reflectie op een gedane handeling die in de toekomst weer terugkomt. Doel •    Spiraalreflectie is bedoeld om •    Het eigen handelen in relatie tot de omgeving te analyseren. •    Te bepalen waar verandering wenselijk is. •    Alternatieven aan te dragen, daar uit te kiezen, toe te passen

Lees meer

Scenarioreflectie

Scenarioreflectie

Scenarioreflectie   Onderaan deze pagina vind je de worksheet scenarioreflectie.     Met Scenarioreflectie worden de belangrijkste onzekerheden over de toekomst in je eigen leven in kaart gebracht. Je kijkt vanuit het ideale toekomstbeeld terug naar het hier en nu. Door te kiezen uit vier mogelijke toekomstscenario’s kunnen nu bewuste keuzes gemaakt worden. Doel Met Scenarioreflectie kun je een goed

Lees meer

Metafoorreflectie

Metafoorreflectie

Metafoorreflectie   De worksheet voor metafoorreflectie: onderaan de pagina!     Een metafoor is een beeldspraak die berust op vergelijking. Een voorbeeld: ‘de kameel is het schip van de woestijn.’ Door haar beeldende karakter geeft een metafoor vaak nieuwe, onverwachte invalshoeken van een situatie. Metaforen zijn daarom uitstekend te gebruiken als reflectietool. Doel · Metafoorreflectie is te gebruiken om · Een (werk)ervaring

Lees meer

Puntreflectie

Puntreflectie

Puntreflectie   Voor het gebruik van de methode puntreflectie vind je een worksheet onderaan deze pagina.     Met Puntreflectie stap je uit een bepaalde (probleem)situatie, om je eigen handelen vanaf een afstand te kunnen beoordelen. Je gaat vanuit een punt buiten die situatie je handelen analyseren. Doel ·         Puntreflectie is bedoeld om de deelnemers ·         Bewust te maken van

Lees meer

Brainstormreflectie

Brainstormreflectie

Brainstormreflectie     Gebruik de worksheet onderaan de pagina!   Deze tool is gebaseerd op het werk van Jeroen Hendriksen Brainstormreflectie geeft nieuwe invalshoeken door vrije associaties te ordenen en te zoeken naar achterliggende vragen. Deelnemers kunnen vrijuit ideeën lanceren, zonder zich meteen af te vragen of ze uitvoerbaarheid zijn, om zo tot een creatieve aanpak te komen. Doel Brainstormreflectie

Lees meer

Persoonlijk

Persoonlijk Reflecteren op mijzelf Leerdoelen formuleren, een studieplan maken, het eigen leerproces begrijpen en kunnen beschrijven. Vragen · Hoe heb ik geleerd? Wat heb ik geleerd? · Snap ik het? Hoe werd het mij duidelijk? · Voel ik mij competent? Heb ik het in de vingers? Doelstelling Weten hoe je kunt blijven leren. Anderen bekeken ook deze content

Lees meer

Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.