googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)


Scenarioreflectie

Scenarioreflectie

 

Onderaan deze pagina vind je de worksheet scenarioreflectie.

 

 

Met Scenarioreflectie worden de belangrijkste onzekerheden over de toekomst in je eigen leven in kaart gebracht. Je kijkt vanuit het ideale toekomstbeeld terug naar het hier en nu. Door te kiezen uit vier mogelijke toekomstscenario’s kunnen nu bewuste keuzes gemaakt worden.

Doel
Met Scenarioreflectie kun je een goed beeld krijgen van je ideale toekomst. Dat maakt de huidige (studie)keuzes duidelijker. Het denken over de ideale toekomst draagt bij aan motivatie om acties te ondernemen. Bij deelnemers met dezelfde (studie)vraag is het ook leerzaam om in groepsverband deze tool in te zetten.

Deze reflectietool kun je hanteren in de volgende situatie.
•    Groepsgewijze demonstratie met voorbeeldessay.
•    In twee- of drietallen eigen essays uitwerken in scenario’s. Voorafgaand kan het essay en beschrijving van waarden als huiswerk worden gemaakt.
•    Individueel in coachingssituaties.
•    Bij studieloopbaan vragen en begeleiding.
•    De reflectiesessie duurt ongeveer 90 minuten.

 

 

Stappenplan

INBRENG

Stap 1 De inbrenger maakt een lijstje van de vijf belangrijkste waarden in zijn huidige leven en zet deze in volgorde van belangrijkheid. Deze waarden zijn themavrij.

Stap 2 De inbrenger schrijft vooraf of ter plekke een kort essay over een dag uit zijn leven tien jaar in de toekomst. Hij moet zich helemaal inleven in deze toekomst, en schrijven alsof hij tien jaar vooruit leeft, met details over woonsituatie, werk, relatie. Het gaat om een ideaalbeeld, om dat wat men het liefst zou willen.

UITVOERING

Stap 3 De deelnemer noemt zijn expliciete toekomstvraag en leest zijn waardenlijst en het essay voor. De andere deelnemers maken een lijstje met de belangrijkste trends (ontwikkelingen, kenmerken, neigingen) die ze in dit verhaal horen.
Als ze iets missen in het verhaal, kunnen ze hierover doorvragen. De trends worden geplaatst in een kwadrant; meer naar boven als ze een hogere impact op de toekomstvraag hebben, en meer naar rechts als ze onzekerder zijn.

reflecteren_scenarioreflectie_impact_onzekerheid

Stap 4 De trends die de minste impact hebben op de toekomstvraag worden niet gebruikt. De trends die het minst onzeker zijn, zullen in alle toekomstscenario’s voorkomen. De onzekerste trends met de hoogste impact worden gebruikt om assen te maken. De inbrenger zet de trend in het midden en bedenkt samen met de deelnemers tegenovergestelde richtingen zonder negatieve lading. Met twee onafhankelijke assen wordt het assenkruis gemaakt.

reflecteren_scenarioreflectie_scenariokwandranten

Stap 5 Het assenkruis levert vier mogelijke toekomstscenario’s op. De inbrenger beschrijft ze alle vier op een positieve manier en geeft elk scenario een pakkende titel.
Hoe ziet scenario (…) eruit? Hoe leef ik? Wat doe ik? Hoe is mijn omgeving? De deelnemers kunnen hierover vragen stellen. De inbrenger heeft nu vier verschillende toekomsten.

Stap 6 Keuzes maken: de inbrenger bepaalt wat het meest waarschijnlijke scenario voor zichzelf is. Hij bepaalt aan de hand van zijn vijf belangrijkste waarden uit stap 2 wat het meest gewenste scenario is. Uiteindelijk bepaalt hij ook het doemscenario, de worstcasesituatie.

AFRONDING

Stap 7 De inbrenger kijkt welke acties of plannen nodig zijn om van het meest waarschijnlijke scenario naar het meest gewenste scenario te gaan. Hij kijkt ook wat hij kan doen om het doemscenario te vermijden. Een belangrijke (studie)keuze kan getoetst worden om te zien hoe deze helpt het meest gewenste scenario te verwezenlijken.

 

 

 


Anderen bekeken ook deze content

Model Korthagen

  De Reflectiecyclus van Korthagen is een hulpmiddel of een te doorlopen strategie voor zowel lesgevenden als lerenden om zicht te krijgen op hun onderwijskundig functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen. Door deze cyclus stapsgewijs toe te passen leert men systematisch reflecteren daar reflecteren een aan te leren vaardigheid is. Onder reflectie verstaat men het menselijk vermogen om gestructureerd

Posted in Modellen | Tagged , , , | Comments Off on Model Korthagen

Progressiecirkels

Progressiecirkels De cirkeltechniek (on youtube) een techniek om al gemaakt progressie zichtbaar te maken en om mensen te helpen verdere progressie te boeken. Hij kan individueel gebruikt worden maar ook in coaching en bij het begeleiden van teams. Hij gaat als volgt. Eerst teken je twee cirkels op een groot vel papier, een binnencirkel en een buitencirkel. De binnencirkel gaat

Posted in Overige tools | Tagged , , , | Comments Off on Progressiecirkels


Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.