googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)


Puntreflectie

Puntreflectie

 

Voor het gebruik van de methode puntreflectie vind je een worksheet onderaan deze pagina.

 

 

Met Puntreflectie stap je uit een bepaalde (probleem)situatie, om je eigen handelen vanaf een afstand te kunnen beoordelen. Je gaat vanuit een punt buiten die situatie je handelen analyseren.

Doel
·         Puntreflectie is bedoeld om de deelnemers
·         Bewust te maken van hun eigen handelen en de drijfveren erachter.
·         Bewust te maken van de verscheidenheid aan invalshoeken bij een situatie.
·         Te helpen een nieuwe aanpak van een situatie te bedenken.

Deze reflectietool kun je gebruiken in de volgende situatie
·         De reflectiegroep telt maximaal 8 deelnemers. Grotere groepen splitsen of delen in subgroepjes van 2 of 3.
·         De reflectiesessie duurt 60 minuten, afhankelijk van de inbreng en het aantal reflectiepunten.
·         De reflectiesessie moet een relatief korte, maar diepe analyse van het eigen handelen zijn.
·         Puntreflectie kan ook in een één-op-één coachingsituatie worden gebruikt.

Het effect
Doordat de reflecterende persoon met afstand naar zijn handelen kijkt en doordat hem een nieuw perspectief is voorgelegd, reflecteert hij op zijn eigen handelen. Hij krijgt inzicht in zijn drijfveren. Daardoor kan hij een nieuwe aanpak bedenken voor de door hem ingebrachte situatie.

De spelregels
·         De inbrenger legt zijn probleem uit zonder dat hij wordt onderbroken.
·         De deelnemers stellen alleen vragen ter inhoudelijke verheldering.
·         De begeleider luistert en nodigt uit, zonder de woorden van de inbrenger te beoordelen.

 

 

Stappenplan

INBRENG

Stap 1 Eén deelnemer (de inbrenger) brengt een actuele ervaring (uit zijn beroepspraktijk) in. Hij beschrijft zijn ervaring – zowel de feiten als de emoties die de situatie heeft opgeroepen. Hij geeft in één à twee zinnen de situatie weer, in één à twee zinnen wat de prikkel is en in één zin de vraag. De prikkel kan zowel een positieve ervaring als een probleem zijn.

Stap 2 De andere deelnemers stellen de inbrenger enkele open, niet-suggestieve vragen ter verheldering van de inbreng. Denk aan ‘wie, wat, waar, wanneer en hoe’-vragen.

UITVOERING

Stap 3 De ervaring wordt beknopt in een cirkel in het midden van een flap-over geschreven en de vraag bovenin. De andere deelnemers nemen twee à drie minuten de tijd om in stilte een abstract begrip te bedenken dat nieuwe inzichten kan geven in deze situatie. De abstracte begrippen worden op post-its genoteerd en aan de rand van de flap-over geplakt.

VARIANT Puntreflectie met twee personen (begeleider en inbrenger): de begeleider brengt één of meer abstracte begrippen in.

Stap 4 De inbrenger ordent de post-its rondom de ervaring op de flap-over. De abstracte begrippen die het herkenbaarst zijn, worden dichtbij de cirkel geplakt. De abstracte begrippen waarmee de inbrenger het minst heeft, worden ver van de cirkel geplakt.

De inbrenger vertelt zijn actuele ervaring opnieuw met een abstract begrip erin meegenomen, en probeert zijn handelen te analyseren vanuit dit abstracte begrip. De andere deelnemers luisteren goed en stimuleren de inbrenger door het stellen van vragen die hem hierbij helpen. De deelnemers dragen niet zelf oplossingen of suggesties aan, maar helpen de inbrenger zijn ervaringsgebied te vergroten, zodat het buitengelegen reflectiepunt (het abstracte begrip) nu meegenomen wordt in de ervaring. Dit kan herhaald worden met een ander abstract begrip.

AFRONDING

Stap 5 De inbrenger komt terug op zijn beginvraag en evalueert de reflectiesessie: wat heeft hij eraan gehad? Kan hij met de resultaten aan de slag? Op welke manier gaat hij nu anders handelen?

Anderen bekeken ook deze content

Dialoog van de professional met de praktijk

Dialoog van de professional met de praktijk In het eerdere artikel werd reflecteren, in navolging van Donald Schön, beschreven als een dialoog van de professional met zijn omgeving om zo oplossingen te vinden voor unieke, complexe vraagstukken. Nou is ‘de omgeving’ natuurlijk niet in staat om daadwerkelijk een dialoog aan te gaan. Schön bedoelt het dan ook niet letterlijk: hij

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Dialoog van de professional met de praktijk

Kernkwadrant

Kernkwadrant Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het kernkwadrant is een prima instrument om te reflecteren op bepaalde eigenschappen. Het model Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of

Posted in Overige tools | Tagged , , , | Comments Off on Kernkwadrant


Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.