googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)


Posts Tagged Methodieken

Socratisch Gesprek

Socratisch Gesprek

Socratisch Gesprek   Worksheet Socratisch gesprek kan je downloaden onderaan deze pagina.     Het Socratisch Gesprek is een groepsgesprek over een fundamentele, liefst filosofische, vraag. De deelnemers gaan daarbij gezamenlijk op zoek naar een antwoord op die vraag. Het Socratisch Gesprek is geen resultaatgericht gesprek en geen discussie, het gaat juist om consensus – en vooral om het gezamenlijk

Lees meer

Ethisch redeneren

Ethisch redeneren

Ethisch redeneren   Download de worksheet onderaan deze pagina!   Door de antwoorden op een voorgesteld dilemma te analyseren worden de ethische redeneerwijzen blootgelegd. Men wordt dan bewust vanuit welk ethische structuur men het Goede definieert, en vanuit welke ethische denkwijzen men handelt. Doel De eigen ethische redeneerwijze te analyseren. Gebruik Deze reflectietool kun je gebruiken in de volgende situatie

Lees meer

Deugdreflectie

Deugdreflectie

Deugdreflectie     Let op: handige worksheet ter ondersteuning kan je downloaden!   Deze versie is ontwikkeld door Victor van den Bersselaar. Deugdreflectie is een narratieve techniek om inzicht te krijgen in de ethische drijfveren van het eigen handelen. Door het eigen verhaal opnieuw te vertellen vanuit het perspectief van een deugd wordt de eigen rol geëxpliciteerd. Door te focussen

Lees meer

Dilemmareflectie

Dilemmareflectie

Dilemmareflectie     Onderaan deze pagina een worksheet om het proces te ondersteunen.   Een dilemma is een of-of-situatie, met aan beide kanten negatieve consequenties en met een dwingend karakter: je moet het een doen of het ander. Niets doen is ook een keuze. De Dilemmareflectie bestaat uit een stappenplan om een dilemma op te lossen. Doel Om, alleen of

Lees meer

Succesreflectie

Succesreflectie

Succesreflectie Deze tool is gebaseerd op het VESIt-model van Fred Korthagen, Ko Melief en Anke Tigchelaar en op de Appreciative Inquiry-methode van David Cooperrider.     Succesreflectie brengt een bewustwordingsproces op gang door op een gestructureerde manier te werken vanuit positieve ervaringen. Doel  Succesreflectie is bedoeld om Succeservaringen te delen. Een verbinding te maken tussen het onderwerp en de passende

Lees meer

Methodereflectie

Methodereflectie

Methodereflectie     Een metafoor is een beeldspraak die berust op vergelijking. Een voorbeeld: ‘de kameel is het schip van de woestijn.’ Door haar beeldende karakter geeft een metafoor vaak nieuwe, onverwachte invalshoeken van een situatie. Metaforen zijn daarom uitstekend te gebruiken als reflectietool. Doel  Metafoorreflectie is te gebruiken om Een (werk)ervaring via beelden bespreekbaar te maken in een groep.

Lees meer

Herkaderen

Herkaderen

Herkaderen     Deze tool is ontwikkeld door Karim Benammar en Chris Rimmer Reflectieoefeningen sturen onze denkpatronen buiten de gebaande paden door kunstmatige ingrepen in ons denken. Herkaderen is een denktechniek waarmee de inbrenger door inzicht te krijgen in de structuur van zijn vooronderstellingen anders gaat denken. Doel Herkaderen is een manier om anders te gaan denken door een kernstelling

Lees meer

Lijnreflectie

Lijnreflectie

Lijnreflectie   De worksheet voor lijnreflectie vind je onderaan deze pagina.     Lijnreflectie is een hulpmiddel om na te denken over de kwaliteit van bijvoorbeeld je beroep, gericht op de toekomst. •    De deelnemers bedenken ideale kwaliteitsnormen en brengen ze terug tot de essentie. •    De gekozen kwaliteitsnormen worden geoperationaliseerd. •    Het is expliciet de bedoeling ervan te leren

Lees meer

Waarderende reflectie

Waarderende reflectie

Waarderende reflectie   De worksheet waarderende reflectie vind je onderaan deze pagina.     Deze tool is gebaseerd op de Appreciative Inquiry-methode van David Cooperrider. Met deze tool wordt een ideaal toekomstbeeld geschetst aan de hand van topervaringen van deelnemers vanuit een thema of vraag. Deze methode bestaat uit vier fases: discover – dream – design – deliver (ontdekken –

Lees meer

Spiraalreflectie

Spiraalreflectie

Spiraalreflectie   Worksheet downloadable onderaan deze pagina.     Spiraalreflectie is een verdiepende reflectie op een gedane handeling die in de toekomst weer terugkomt. Doel •    Spiraalreflectie is bedoeld om •    Het eigen handelen in relatie tot de omgeving te analyseren. •    Te bepalen waar verandering wenselijk is. •    Alternatieven aan te dragen, daar uit te kiezen, toe te passen

Lees meer

Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.