googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)


Lijnreflectie

Lijnreflectie

 

De worksheet voor lijnreflectie vind je onderaan deze pagina.

 

 

Lijnreflectie is een hulpmiddel om na te denken over de kwaliteit van bijvoorbeeld je beroep, gericht op de toekomst.
•    De deelnemers bedenken ideale kwaliteitsnormen en brengen ze terug tot de essentie.
•    De gekozen kwaliteitsnormen worden geoperationaliseerd.
•    Het is expliciet de bedoeling ervan te leren en niet alleen om kwaliteit te beoordelen.

Doel
Lijnreflectie is bedoeld om op een oorspronkelijke en creatieve manier te leren nadenken over de kwaliteit van je beroep, product of (groeps)opdracht teneinde deze kwaliteit te kunnen consolideren (kwaliteitsborging) of verbeteren.

Deze reflectietool kun je gebruiken in de volgende situatie
•    De reflectiegroep telt minimaal 2 tot maximaal 20 deelnemers.
•    De reflectiesessie duurt 50 tot 60 minuten.

Effect
De reflectende deelnemer krijgt door Lijnreflectie een beter oog voor de kwaliteit van zijn beroep, product of (groeps)opdracht. Het zelf bedenken van kwaliteitsnormen vergroot bovendien de betrokkenheid bij kwaliteitsborging. Via operationalisering van de kwaliteitsnormen komt de deelnemer tot een plan van aanpak.

 

 

Stappenplan

INBRENG

Stap 1 Eén deelnemer (de inbrenger) brengt een actuele ervaring (uit zijn beroepspraktijk) in. Hij beschrijft zijn ervaring – zowel de feiten als de emoties die de situatie heeft opgeroepen. Hij geeft in één à twee zinnen de situatie weer, in één à twee zinnen wat de prikkel is en in één zin de vraag. De situatie wordt hier ingevuld als de opdracht om iets te doen of te ontwikkelen, of door een te maken product. De prikkel kan zowel een positieve ervaring als een probleem zijn.

Stap 2 De andere deelnemers stellen de inbrenger enkele open, niet-suggestieve vragen ter verheldering van de inbreng. Denk aan ‘wie, wat, waar, wanneer en hoe’-vragen.

VARIANT De begeleider of opdrachtgever komt met een inbreng. Deelnemers stellen enkele open, niet-suggestieve vragen ter verheldering van het probleem. Deze inbreng is het thema voor de lijnreflectie die de projectgroep gaat doen.

UITVOERING

Stap 3 Een van de deelnemers herformuleert de vraag. De begeleider zet bovenaan een flap-over de vraag en maakt daaronder de categorieën. De deelnemersbenoemen de actor, het proces en het resultaat. De begeleider noteert ze per categorie.

___________________________________________________________________________
Actor                        Proces                   Resultaat
(persoon)                (handeling)            (eigenschappen)

___________________________________________________________________________

Stap 4 De deelnemers bedenken ideale kwaliteitsnormen voor de categorieën. In een kleine groep kan dit met uitroepen, in een grotere groep worden deze normen via de brainstormmethode op post-its verzameld en daarna in de categorieën geplaatst. De begeleider bewaakt of de normen werkelijk kwaliteitsnormen zijn.

Stap 5 De deelnemers brengen (eventueel in subgroepen) de kwaliteitsnormen terug tot één à twee essentiële punten per categorie.

Stap 6 De deelnemers operationaliseren (eventueel in subgroepen) de essentiële kwaliteitsnormen. Hoe moeten de kwaliteitsnormen behaald worden in de praktijk? Wat is hiervoor nodig? In een kleine groep kan dit met uitroepen, in een grotere groep wordt dit via de brainstormmethode op post-its verzameld en daarna in de categorieën geplaatst.

AFRONDING

Stap 7 De deelnemers beschrijven acties die voortvloeien uit de kwaliteitsnormen in vergelijking met de actuele situatie. Hoe moet dit worden aangepakt? Wat kan er verbeterd worden? Wat moet er precies gedaan worden? Wie gaat nu wat doen? Wanneer is de evaluatie en hoe?

 

 

 


Anderen bekeken ook deze content

Reflectie: hoe leer je dat?

Reflectie: hoe leer je dat? In het artikel ‘Reflectie, wat is dat’ beschrijft Adrie van den Berge het begrip reflectie. In dit artikel laat hij zien hoe je kunt leren reflecteren en vooral de technieken en oefeningen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. download artikel als pdf Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou. Aanvullende artikelen Tools om zelf

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Reflectie: hoe leer je dat?

Kernkwadrant

Kernkwadrant Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het kernkwadrant is een prima instrument om te reflecteren op bepaalde eigenschappen. Het model Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of

Posted in Overige tools | Tagged , , , | Comments Off on Kernkwadrant


Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.