Kernkwadrant

Kernkwadrant

Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het kernkwadrant is een prima instrument om te reflecteren op bepaalde eigenschappen.

Het model

Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model beschrijft hun onderlinge samenhang.

Kernkwaliteit

Volgens Ofman horen bij iedere persoon bepaalde kernkwaliteiten. Dit zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon horen. Het zijn de specifieke eigenschappen die een persoon kenmerken. In tegenstelling tot vaardigheden die aangeleerd zijn, zijn kernkwaliteiten dus aangeboren eigenschappen.

Valkuil / Vervorming

Iedereen heeft volgens Ofman een aantal van deze kwaliteiten, maar sommige van deze kernkwaliteiten zijn zo sterk aanwezig dat ze juist een valkuil worden. Iemand die erg goed kan analyseren kan volgens dit model bijvoorbeeld neigen naar besluiteloosheid.

Een valkuil is dus een karaktereigenschap die een doorgeschoten vorm is van een kernkwaliteit en wordt ook wel vervorming genoemd

Uitdaging

Het tegenovergestelde van iemands valkuil is iemands uitdaging. Het tegenovergestelde van besluiteloosheid is daadkracht. De persoon die goed kan analyseren maar moet oppassen voor besluiteloosheid moet dus werken aan zijn daadkracht.

De uitdaging is dus een karaktereigenschap die het tegenovergestelde is van iemands valkuil. Deze kwaliteit is een goede aanvulling op iemands kernkwaliteit.

Allergie

Wanneer een ander doorschiet in een van zijn kernkwaliteiten, dan kan dat bij andere personen wrevel opwekken. Opmerkelijk is dat de ene mens zich meer aan bepaalde, doorgeschoten kernkwaliteiten ergert dan andere. In zo’n geval spreekt Ofman van allergie. Iemand die heel goed kan analyseren kan allergisch zijn voor impulsief gedrag.

De allergie is dus datgene dat iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart. Daarnaast is deze allergie een doorgeschoten vorm van de uitdaging: impulsiviteit is immers ook doorgeschoten daadkracht. Volgens Ofman kun je daarom veel leren over jezelf wanneer je je aan bepaalde mensen ergert.

De allergie is dus de doorgeschoten vorm van iemands uitdaging. Het is de karaktereigenschap die iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart.

 model_kernkwadranten_werkmodel

En dan nu aan de slag!

 Download het werkmodel van het kernkwadrant (pdf). Wat zijn de eigenschappen die je wilt onderzoeken. Zet de eigenschap in het kwadrant. Let op: je kan ook starten vanuit valkuil of uitdaging of allergie (waarom reageer ik altijd zo kribbig wanneer in Piet spreek (zit vol in zijn passiviteit)?).

 Werk bij voorkeur samen met anderen. Je probleem is dat je bepaalde zaken niet zelf kan zien, daar heb je anderen voor nodig.

Wanneer je meent vast te lopen in een kernkwadrant vind je op managementmodellensite een overzicht met suggesties,

Wij selecteerde een goed boek en natuurlijk het kernkwadrantenspel voor je!

 Mission9 – Het geheim van het kwadrant

boek_mission9_het_geheim_van_het_kernkwadrant

Het is 1000 jaar later. De aarde is lang niet meer de enige bewoonde planeet en heet nu Ambitia. De negen bewoonde planeten van het universum staan aan de rand van een oorlog. De leiders kunnen geen oplossing meer bedenken en kiezen voor een laatste redmiddel. Ze sturen negen kinderen op een missie om een oplossing te bedenken.
Onder leiding van Salomon gaan Art, Forza, Komma, Lucky en hun vrienden op weg. Op hun reis langs de negen planeten ontdekken ze het geheim van het kernkwadrant en krijgen langzamerhand ideeën hoe ze hun planeten van de ondergang kunnen redden.

‘Mission9’ is een boek van bestsellerauteur Daniel Ofman en Albert Heemeijer. Het is een sciencefiction verhaal gebaseerd op het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman, zoals beschreven in zijn boek ‘Bezieling en Kwaliteit in Organisaties’. Hiervan zijn ondertussen meer dan 100.000 exemplaren verkocht en het boek is verschenen in 6 talen.

Nog niet eerder werd het kernwadrantenmodel zo helder en spannend uitgelegd. Dit boek is voor jongeren van 9 tot 99 jaar.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

 Het kernkwadrantenspel

spel_kernkwadrantenspelMet dit spel kunnen door middel van 128 kaarten talloze kernkwadranten en dubbelkwadranten worden samengesteld op een overzichtelijk spelbord. Elke kaart is een beschrijving van een kwaliteit/uitdaging of een valkuil/allergie, aangevuld met een synoniem en een uit het leven gegrepen typering.

Met uw kernkwaliteiten geeft u uiting aan wie u bent. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, ordelijkheid, ontvankelijkheid, invoelingsvermogen enzovoorts. Zoals de kwaliteit van het geluid bij een radio medebepaald wordt door de precisie waarmee deze afgestemd is op de juiste golflengte, zo wordt ook de mens inspirerender als hij afgestemd is op zijn eigen kernkwaliteiten.

De theorie van de Kernkwadranten wordt beschreven in het boek ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ van Daniel Ofman.

Meer weten? Spel kopen? Klik op de doos van het spel!

[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Leidraad reflecteren

Leidraad reflecteren De reflecterende handeling staat tegenover de routinehandeling. Reflecteren heeft te maken met het nadenken over jezelf, over je handelen. Doel van het reflecteren is te komen tot een ander handelen. Van Parrerren geeft volgende omschrijving : “reflecteren is een vorm van oriëntering achteraf, dat wil zeggen nadat een handeling (of reeks van handelingen) voltrokken is, bezint de handelende

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Leidraad reflecteren