Modellen

Luisterthermometer

Met de luisterthermometer kunnen we vaststellen hoe effectief we luisteren naar de ander. De luisterthermometer is een instrument dat je goed kan toepassen bij coaching, reflecteren en intervisie. Het is dan vooral de procesbegeleider die de luisterthermometer toepast. Het model is gebaseerd op het boek Harthorend – luisteren voor professionals. Ieder coach, intervisor of procesbegeleider bij reflectiegesprekken zal starten vanuit

Lees meer

Model Lingsma en Scholten, tripleloop-leren

Model Lingsma en Scholten, tripleloop-leren

Triple loop leren is een reflectief leerproces dat bestaat uit drie stappen, die eenvoudig kunnen worden beschreven aan de hand van drie standaardvragen. De eerste stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goed?”, bijvoorbeeld: pas ik de regels op de juiste wijze toe? Dit is het niveau van iemand die getraind en geconditioneerd is in effectief

Lees meer

Model Gibbs

Model Gibbs

Beschrijving: wat is er gebeurd (feitelijk)? Gevoelens: wat denk en voel ik daarbij/daarover? Evaluatie: wat ging er goed en wat ging er verkeerd? Analyse: wat kan ik hiervan leren? Conclusie: wat had ik anders kunnen doen? Actieplan: wat doen ik een volgende keer anders, wat neem ik mij voor? Voor meer informatie over het model van Gibbs, ook hier beperkt,

Lees meer

Model Korthagen

Model Korthagen

De Reflectiecyclus van Korthagen is een hulpmiddel of een te doorlopen strategie voor zowel lesgevenden als lerenden om zicht te krijgen op hun onderwijskundig functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen. Door deze cyclus stapsgewijs toe te passen leert men systematisch reflecteren daar reflecteren een aan te leren vaardigheid is. Onder reflectie verstaat men het menselijk vermogen om gestructureerd terug

Lees meer