Posts Tagged analy

Model Gibbs

Model Gibbs

Beschrijving: wat is er gebeurd (feitelijk)? Gevoelens: wat denk en voel ik daarbij/daarover? Evaluatie: wat ging er goed en wat ging er verkeerd? Analyse: wat kan ik hiervan leren? Conclusie: wat had ik anders kunnen doen? Actieplan: wat doen ik een volgende keer anders, wat neem ik mij voor? Voor meer informatie over het model van Gibbs, ook hier beperkt,

Lees meer

Analyse

Analyse

Analyse 5.1. Inleiding Naast de subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent het hoofdstuk ‘Analyse’ nog vijf subhoofdstukken: 5.2. Leerdoelen: reflectie op de leerdoelen, zoals gesteld bij aanvang van de studie; 5.3. Action Learning: een passende methodiek; 5.4. Persoonlijke ontwikkeling: wat heeft de studie betekend voor mijn persoonlijke ontwikkeling; 5.5. Zakelijke ontwikkeling: mijn zakelijke ontwikkeling gedurende mijn studie aan de hand van het model

Lees meer