Model Lingsma en Scholten, tripleloop-leren


Lingsma en Scholten, tripleloop-leren

Triple loop leren is een reflectief leerproces dat bestaat uit drie stappen, die eenvoudig kunnen worden beschreven aan de hand van drie standaardvragen.

De eerste stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goed?”, bijvoorbeeld: pas ik de regels op de juiste wijze toe? Dit is het niveau van iemand die getraind en geconditioneerd is in effectief gedrag.

De tweede stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goede?”. Het stellen van deze vraag heeft een dubbel belang. Enerzijds maakt het de transfer van vaardigheden en attitudes naar nieuwe situaties mogelijk. Transfer vraagt om de bereidheid je af te vragen waarom je doet wat je doet. Het is niet voldoende je af te vragen: “Doe ik het goed?”. Je moet je ook afvragen: ”Doe ik het goede?” Voor de beantwoording van die vraag moet je in staat zijn op basis van ervaring patronen te herkennen in de omgang met praktijksituaties.2 Anderzijds moet je ook de schijnbare vanzelfsprekendheden in die patronen ter discussie kunnen stellen en alternatieven kunnen overwegen.

Bij de derde stap gaat het om de vraag: “Doe ik het om de goede reden(en)?”. Bij deze vraag gaat het om de beginselen die de grondslag vormen van het handelen. Hier komen ook zingevingvraagstukken aan bod. Deze vraag komt ook voor in de vorm van vragen als: ”Draag ik wel bij wat ik wil bijdragen? Wil ik hieraan mijn medewerking geven?”

Bij tripelslag leren bekijk je kritisch of je het goed doet en of je het goede doet en wel in een steeds een bredere context, tot op het niveau van motivatie en zingeving. Op deze manier ontdek je ook schijnbare vanzelfsprekendheden en denken en doen beperkende mentale modellen. Dubbelslag- en tripleslagleren veronderstelt dan ook dat je in staat bent zelf nieuw effectief gedrag te ontwerpen, uit te proberen en te evalueren. Daarin komt het overeen met de reflectieve praktijk en de manier waarop de professional in die praktijk wordt aangesproken op creativiteit, innoverend vermogen en inventiviteit.

 

 

[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Praktijkboek intervisie

Praktijkboek intervisie Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden op hun vakgebied. Dat intervisie ook een uitstekend instrument is voor persoonlijke ontwikkeling en zelfs voor organisatieontwikkeling is minder bekend. Het ‘Praktijkboek Intervisie’ laat zien dat persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.     Wil je meer weten? of het

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Praktijkboek intervisie

Reflectie: de basis

Reflectie: de basis Reflecteren op het eigen handelen moet men leren. Het is een vaardigheid die u met behulp van voorbeelden, voorbeeldgedrag en oefenen met de docenten en medestudenten ontwikkelt. Parallel daaraan kunt u uzelf hierin heel goed trainen. De tweede druk van ‘Reflecteren: de basis’ en de bijbehorende website bieden oefeningen voor beide mogelijkheden. Een uitvouwbare kaft zorgt ervoor

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Reflectie: de basis

Waarom is Action Learning op dit moment weer interessant?

Waarom is Action Learning op dit moment weer interessant? Dit boekje gaat in op de didactische werkvorm ‘Action Learning’. Action Learning is een didactisch model, gegrond in de wetenschappelijke traditie van Action Research. In deze traditie wordt onderzoek gekoppeld aan het verbeteren van de onderzochte situatie. Veel geciteerd is een uitspraak van Kurt Lewin uit 1947:“If youwant toknowhowthingsreallyare, justtrytochange them”.

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Waarom is Action Learning op dit moment weer interessant?