Progressiecirkels

Progressiecirkels
De cirkeltechniek (on youtube) een techniek om al gemaakt progressie zichtbaar te maken en om mensen te helpen verdere progressie te boeken. Hij kan individueel gebruikt worden maar ook in coaching en bij het begeleiden van teams. Hij gaat als volgt. Eerst teken je twee cirkels op een groot vel papier, een binnencirkel en een buitencirkel. De binnencirkel gaat over de progressie die al geboekt is; de buiten cirkel gaat over progressie die nog bereikt moet worden.

Je kunt de cirkels gebruiken door de volgende vier stappen toe te passen:

Wat is het onderwerp waar je de cirkels voor wilt gebruiken? Schrijf dat onderwerp op en en schrijf ook op waarom het belangrijk en/of wenselijk is om progressie te boeken met betrekking tot dat onderwerp.

Welke progressie heb je al bereikt sinds je begon te werken aan dat onderwerp? Schrijf alles wat je al bereikt hebt op kleine post-it briefjes en plak ze in de binnencirkel. Neem rustig je tijd om elke grote stap maar ook elk klein stapje vooruit dat je al gezet hebt op te schrijven; niets is te klein.

Welke verdere progressie wil of moet je boeken?  Schrijf op post-it briefjes wat je verder wilt proberen, leren en realiseren. Formuleer die stappen voorwaarts in positieve en concrete termen.

Kies je volgende stapje voorwaarts. Welk post-it briefje wil je als eerste van de buitencirkel naar de binnencirkel verplaatsen? Bedenk hoe en wanneer je dat stapje wilt zetten.

Bron: progressfocusedapproach.com

download artikel als pdf

[hr]

Anderen bekeken ook deze content


Regisseren door reflectie

Regisseren door reflectie Dit boek gaat in op de basale vragen voor een manager om een goede regisseur te worden: wat is er gebeurd, waarom gaat het zoals het gaat en wat heeft dat met mij te maken> Er wordt uitvoerig stilgestaan bij concrete praktijksituaties. De lezer wordt meegenomen in de verhalen van managers die leren reflecteren en uitgedaagd zelf

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Regisseren door reflectie

Reflectie als drijfveer van het leerproces

Reflectie als drijfveer van het leerproces Vaak blijft reflectie van studenten steken op het niveau van evaluatie, wordt er te veel op persoonlijke problemen gefocust en wordt er onvoldoende geabstraheerd. Het gevolg hiervan is dat studenten reflectie saai en vervelend gaan vinden en het reflectieverslag behandelen als een invullijstje. Maar reflectie is noodzakelijk om praktijk te koppelen aan theorie, zich

Posted in Artikelen | Tagged , , , | Comments Off on Reflectie als drijfveer van het leerproces

ABCD-reflectiemodel

ABCD-reflectiemodel Wat is er gebeurd? Aanleiding  Wat was daaraan Belangrijk voor mij? Welke Conclusie trok ik daaruit over hoe te handelen? Deed ik dat ook werkelijk of deed ik iets anders? Welk Effect had datgene wat ik deed? F: Ben ik tevreden over hoe ik heb gehandeld? Klopt mijn analyse wel? Wat had ik anders kunnen doen? Download het ABCD-reflectiemodel als

Posted in Overige tools | Tagged , , | Comments Off on ABCD-reflectiemodel