Observatieformulier luisterthermometer


De luisterthermometer helpt ons om grip te krijgen op de communicatie tussen personen. Luisteren we om de ander te begrijpen, om te geven, of luisteren we om zelf te ontvangen?

De luisterthermometer is geen stappenplan. In een gesprek schieten we heen en weer. Bedenk dat dat niet erg is, maar het idee achter de luisterthermometer is dat wanneer je merkt dat je in de koude kant terecht komt, je je aandacht weer op de ander richt en geeft wat hij of zij nodig heeft.

Goede vragen is een kunst, maar hetzelfde geldt voor luisteren. Professionals die de kunst van het luisteren willen beheersen, zullen moeten oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Het werkblad luisterthermometer is een observatieformulier. Wat zie je die ander doen?

De observant neemt enige afstand tot de gesprekspartners en maakt aantekeningen met behulp van het observatieformulier. Bedenk met elkaar hoe je het formulier wilt toepassen: turven, aantekeningen maken, pijlen treffen of misschien heb je zelf nog een waardevol idee.

Doel van het observatieformulier is dat de ‘gespreksleider’ (coach, intervisor, procesbegeleider) zich bewust wordt van de effectiviteit van zijn of haar gedrag en gespreksvaardigheden in communicatieprocessen.

Ga aan de slag en download de pdf.