Reflectiespel

Reflectiespel

Lida Nijgh heeft op haar internetsite een zelfreflectiespel met handleiding staan, gratis te downloaden. Het spel is gebaseerd op een dertigtal reflectiekaarten, per kaart een reflecterende vraag op zes niveaus: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Niveaus die we kennen van hetmodel van Dilts.

Het reflectiespel is gebaseerd op de volgende vragen:

Omgeving

 • Door welke omstandigheden word ik geprikkeld?
 • Waar moet de omgeving aan voldoen, wil ik mij op mijn gemak voelen?
 • Wat kan mij boos maken?
 • Waar raak ik gespannen van?
 • Wat roept deze situatie bij mij op en waardoor wordt dit veroorzaakt?

Gedrag 

 • Welke acties heb ik ondernomen?
 • Wanneer werk ik methodisch en wanneer vanuit mijn intuïtie?
 • Wanneer werk ik routinematig?
 • Op welke manier geef ik samenwerking vorm?
 • Hoe is mijn gedrag te omschrijven?

Bekwaamheden/vaardigheden 

 • Welke van mijn sterke kanten komen naar voren?
 • Welke vaardigheden heb ik ingezet?
 • Welke methoden hanteer ik?
 • Welke kennis heb ik ingezet?
 • Welke gedachten roept deze situatie bij mij op?

Overtuigingen 

 • Wat vind ik belangrijk in deze situatie?
 • Welke normen hanteer ik?
 • Wat zijn mijn verwachtingen?
 • Welke stokpaardjes hanteer ik?
 • Hoe geef ik vorm aan de visie van de organisatie waar ik werk?

Identiteit 

 • Hoe zou ik mijzelf als hulpverlener omschrijven?
 • Welke rol neem ik aan?
 • Op welke momenten in deze situatie ben ik mijzelf?
 • Welke persoonlijke eigenschappen komen naar voren?
 • Hoe wordt duidelijk wie ik ben?

Betrokkenheid 

 • Wat is mijn roeping?
 • Wat zijn voor mij de hoogste waarden in het leven?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Wat motiveert mij?
 • Hoe haal ik zingeving uit mijn werk?
[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Model Korthagen

De Reflectiecyclus van Korthagen is een hulpmiddel of een te doorlopen strategie voor zowel lesgevenden als lerenden om zicht te krijgen op hun onderwijskundig functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen. Door deze cyclus stapsgewijs toe te passen leert men systematisch reflecteren daar reflecteren een aan te leren vaardigheid is. Onder reflectie verstaat men het menselijk vermogen om gestructureerd terug

Posted in Modellen | Tagged , , , | Comments Off on Model Korthagen

Docenten leren reflecteren

Docenten leren reflecteren Praktijk en onderzoek wijzen uit dat kunnen doorgroeien een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren in het beroep van leraar. Voor het realiseren van de doorgroeicompetentie is systematisch reflecteren op de beroepspraktijk een belangrijke vaardigheid. Dit boek gaat in op de vraag hoe systematische reflectie aangepakt kan worden en welke instrumenten daarbij kunnen helpen. Het boek

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Docenten leren reflecteren

Reflecteren en onderwijs: een taxonomie

Reflecteren en onderwijs: een taxonomie Het onderscheid tussen reflecteren, denken, leren, en leren reflecteren is onduidelijk. Er zijn allerlei vormen van reflecteren. Het is moeilijk deze te ontwikkelen. Het probleem is dat onderwijsdoelen met betrekking tot reflecteren in termen van studentengedrag ontbreken. Daarom is een taxonomie van reflecteren ontwikkeld naar analogie van de taxonomie van Bloom. Hierdoor wordt duidelijker wat

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Reflecteren en onderwijs: een taxonomie