Reflectiespel

Reflectiespel

Lida Nijgh heeft op haar internetsite een zelfreflectiespel met handleiding staan, gratis te downloaden. Het spel is gebaseerd op een dertigtal reflectiekaarten, per kaart een reflecterende vraag op zes niveaus: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Niveaus die we kennen van hetmodel van Dilts.

Het reflectiespel is gebaseerd op de volgende vragen:

Omgeving

 • Door welke omstandigheden word ik geprikkeld?
 • Waar moet de omgeving aan voldoen, wil ik mij op mijn gemak voelen?
 • Wat kan mij boos maken?
 • Waar raak ik gespannen van?
 • Wat roept deze situatie bij mij op en waardoor wordt dit veroorzaakt?

Gedrag 

 • Welke acties heb ik ondernomen?
 • Wanneer werk ik methodisch en wanneer vanuit mijn intuïtie?
 • Wanneer werk ik routinematig?
 • Op welke manier geef ik samenwerking vorm?
 • Hoe is mijn gedrag te omschrijven?

Bekwaamheden/vaardigheden 

 • Welke van mijn sterke kanten komen naar voren?
 • Welke vaardigheden heb ik ingezet?
 • Welke methoden hanteer ik?
 • Welke kennis heb ik ingezet?
 • Welke gedachten roept deze situatie bij mij op?

Overtuigingen 

 • Wat vind ik belangrijk in deze situatie?
 • Welke normen hanteer ik?
 • Wat zijn mijn verwachtingen?
 • Welke stokpaardjes hanteer ik?
 • Hoe geef ik vorm aan de visie van de organisatie waar ik werk?

Identiteit 

 • Hoe zou ik mijzelf als hulpverlener omschrijven?
 • Welke rol neem ik aan?
 • Op welke momenten in deze situatie ben ik mijzelf?
 • Welke persoonlijke eigenschappen komen naar voren?
 • Hoe wordt duidelijk wie ik ben?

Betrokkenheid 

 • Wat is mijn roeping?
 • Wat zijn voor mij de hoogste waarden in het leven?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Wat motiveert mij?
 • Hoe haal ik zingeving uit mijn werk?
[hr]

Anderen bekeken ook deze content

[ic_add_posts tag=’model_reflspel’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’boek_reflspel’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’artikel_reflspel’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’tool_reflspel’ showposts=’3′ ]