Vier stoelen reflectie

Vier stoelen reflectie

De vier stoelen reflectie is een dynamisch model van reflecteren.
De vier stoelen reflectie is eenvoudig te begrijpen en toe te passen, praktisch, speels en virtueel, bevordert zelfsturing en zelfvertrouwen, is interactief vanuit de gelijkwaardigheid van delen en is een vorm van levend leren, met hoofd, hart en lijf.

De vier stoelen reflectie kan je toepassen als model voor de innerlijke dialoog, als ontwikkelingspsychologisch model en als groepsdynamisch model.

De vier stoelen staan voor de vier posities die je kan innemen: denken, voelen, verruimend denken en verruimend voelen. Bij deze methodiek van reflecteren neemt de reflecterende steeds plaats op een andere stoel. Uiteraard kan je de vier stoelen op een rijtje zetten, maar zonodig maak je gebruik van de ruimte. Je begint met het beschrijven van de situatie. Neem hiervoor plaats in de stoel die staat voor denken. Maar in deze stoel maak je ook duidelijk wat je gedachten waren in deze situatie. Probeer die terug te halen en te benoemen. Wat voor soort gedachten waren het en wat was het effect?

Daarna neem je plaats in de stoel van het voelen. Wat voelde je in deze situatie?

Maar dan zijn er de stoelen van verruimend denken en verruimend voelen.
Je neemt, bijvoorbeeld, plaats in de stoel van verruimend denken. Wanneer je naar de beschreven situatie kijkt, kan je die dan relativeren? Kan je humor gebruiken? Kan je de situatie begrenzen? Welke vragen kan je stellen aan jezelf?
Wanneer je plaatsneemt op de stoel van verruimend voelen, ontspan eerst eens en tover een glimlach op je gezicht. Voel de plek waar je zit. Kan je de situatie accepteren? Kan je vertrouwen, waar komt je vertrouwen vandaan? Voel je de stilte?
Je mag ook terug naar de andere stoelen.

Wanneer je de vier stoelen reflectie gebruikt, heb je minimaal één collega of deelnemer nodig die observeert, aantekeningen maakt en misschien af en toe een vraag stelt.
Pas in de nabespreking worden de observaties teruggegeven aan de reflectant, zonder waarde-oordelen. Dat is aan de reflectant.

Voordeel van de vier stoelen reflectie is dat je praat en voelt en dit keer eens niet schrijft. Schrijven doe je hooguit wanneer je je inzichten wilt vastleggen.

In de onderstaande video worden de stappen nog eens uitgelegd vanaf minuut 4.40.

 


Anderen bekeken ook deze content

Model Gibbs

Beschrijving: wat is er gebeurd (feitelijk)? Gevoelens: wat denk en voel ik daarbij/daarover? Evaluatie: wat ging er goed en wat ging er verkeerd? Analyse: wat kan ik hiervan leren? Conclusie: wat had ik anders kunnen doen? Actieplan: wat doen ik een volgende keer anders, wat neem ik mij voor? Voor meer informatie over het model van Gibbs, ook hier beperkt,

Posted in Modellen | Tagged , , , , , , | Comments Off on Model Gibbs

Docenten leren reflecteren

Docenten leren reflecteren Praktijk en onderzoek wijzen uit dat kunnen doorgroeien een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren in het beroep van leraar. Voor het realiseren van de doorgroeicompetentie is systematisch reflecteren op de beroepspraktijk een belangrijke vaardigheid. Dit boek gaat in op de vraag hoe systematische reflectie aangepakt kan worden en welke instrumenten daarbij kunnen helpen. Het boek

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Docenten leren reflecteren

Leren met toekomstscenario’s

Leren met toekomstscenario’s De scenariomethode is oorspronkelijk opgezet om te leren omgaan met toekomstige onzekerheden voor het bedrijfsleven. In deze methode verplaatsen de deelnemers zich naar de toekomst en zijn ze in staat hun gedachteproces los te maken van het huidige moment. Ze stellen zich voor hoe de toekomst eruit ziet en worden zich bewust van een aantal onzekerheden. Op

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Leren met toekomstscenario’s