De Engel en de Duivel

De Engel en de Duivel

Een werkvorm waarbij je met drie mensen reflecteert op je handelen in een bepaalde situatie. Deze werkvorm werkt vooral goed op in korte tijd op alledaagse handelingen te reflecteren.

Drie rollen
We hebben drie rollen: de reflectant, de Engel en de Duivel.

De reflectant brengt zijn of haar casus in en luistert naar de observaties en opmerkingen van de Engel en de Duivel. Na hen te hebben aangehoord zal de reflectant op basis van vakkennis en inzicht de argumenten van de Engel en de Duivel aanvaarden of weerleggen om uiteindelijk het beste resultaat voor zichzelf te behalen.

De Engel zal alle goede punten benoemen en sterker en krachtiger maken, uitbreiden met opties en voorbeelden waardoor de casus volledig over de top gaat. De Engel helpt de reflectant waar deze goed in is, beter te worden.

De Duivel daarentegen zal alle mindere punten benoemen en afzwakken, afkeuren en afkraken, waardoor de casus in principe helemaal onderuit wordt gehaald.

 

 

In stappen
Stap 1
De reflectant beschrijft de casus, de handelingen en het resultaat.
De Engel geeft de positieve feedback aan de reflectant (één minuut).
De Duivel geeft de negatieve feedback aan de reflectant (één minuut).
Wanneer de Engel en de Duivel feedback geven, mag de reflectant alleen luisteren (en eventueel aantekeningen maken).
Stap 2
Reflecteren op de inhoud: de reflectant bedankt de Engel en de Duivel voor hun feedback en reflecteert op hun observaties en opmerkingen door deze te aanvaarden of te weerleggen.
Stap 3
Reflecteren op het proces.
Hoe was het om de rol van Engel te spelen? Wat leer je hiervan?
Hoe was het om de rol van Duivel te spelen? Wat leer je hiervan?
Hoe was het om feedback te ontvangen?

Tip: doe dit staande, bijvoorbeeld aan een statafel.