Leidraad reflecteren

Leidraad reflecteren

De reflecterende handeling staat tegenover de routinehandeling. Reflecteren heeft te maken met het nadenken over jezelf, over je handelen. Doel van het reflecteren is te komen tot een ander handelen.
2012 12 08 Leidraad reflecterenVan Parrerren geeft volgende omschrijving : “reflecteren is een vorm van oriëntering achteraf, dat wil zeggen nadat een handeling (of reeks van handelingen) voltrokken is, bezint de handelende persoon zich op die handeling(en) en de resultaten daarvan, om daardoor in het vervolg beter beslagen ten ijs te komen” (1981). De student moet geleerd worden bewust te reflecteren, zodat reflecteren een attitude wordt om zonodig het eigen didactisch en pedagogisch handelen bij te sturen. Deze attitude sluit aan bij het beroepsprofiel zoals uitgewerkt door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (1997), in het bijzonder bij het functioneel geheel “de leraar als innovator en als onderzoeker”.

Het artikel beschrijft het belang van het reflecteren, beschrijft het gebruik van het model Korthagen en geeft docenten, leraren en onderwijzers een handleiding hoe zij op hun onderwijsactiviteiten kunnen reflecteren.

Wil je meer weten, download dan het artikel in pdf!

[hr]

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

[ic_add_posts tag=’Boeken’ showposts=’3′ ]

[hr] Aanvullende artikelen

[ic_add_posts tag=’Artikelen’ showposts=’3′ ]

[hr] Tools om zelf toe te passen

[ic_add_posts tag=’tools’ showposts=’3′ ]