Reflectieopdracht ongeschreven regels

Hoe zou jouw ideale werkomgeving veranderen als alle ongeschreven regels plotseling zichtbaar en bespreekbaar werden? Welke ongeschreven regel zou je vandaag willen uitdagen of veranderen, en wat zou je eerste stap zijn om dit te bereiken? Als je één ongeschreven regel zou kunnen creëren die de toekomst van jouw werkomgeving zou vormgeven, welke regel zou dat dan zijn en waarom?

Ongeschreven regels hebben grote invloed op het functioneren van de organisatie. Ongeschreven regels kunnen heel helpend zijn, maar ook belemmerend.

Deze tekst kan je als pdf downloaden onderaan dit artikel.

Doel

Deze opdracht is ontworpen om professionals te helpen de ongeschreven regels binnen hun organisatie te onderzoeken, te reflecteren op de impact ervan op zowel het individuele als het teamniveau, en te beoordelen hoe zij persoonlijk navigeren binnen deze ongeschreven regels.

Opdrachtbeschrijving

Neem de tijd om na te denken over je werkomgeving en de ongeschreven regels die je observeert. Gebruik de onderstaande vragen als leidraad voor je reflectie. Schrijf je antwoorden op in een reflectieverslag, probeer zo specifiek mogelijk te zijn in je beschrijvingen en analyse.

Reflectievragen

Identificatie van ongeschreven regels

 • Welke ongeschreven regels heb je geïdentificeerd in jouw werkomgeving? Beschrijf er minstens drie.
 • Hoe zijn deze regels tot uiting gekomen? Geef specifieke voorbeelden.

Impact van ongeschreven regels

 • Op welke manier(en) beïnvloeden deze ongeschreven regels de dagelijkse operaties en de werksfeer in jouw organisatie?
 • Kun je situaties identificeren waarin deze regels bijdroegen aan het succes of falen van projecten of taken?

Helpende vs. belemmerende regels

 • Reflecteer op in hoeverre de geïdentificeerde ongeschreven regels helpend of belemmerend zijn voor het bereiken van de organisatiedoelen.
 • Zijn er ongeschreven regels die innovatie of verandering belemmeren? Zo ja, hoe?

Persoonlijke omgang met ongeschreven regels

 • Hoe ga je zelf om met deze ongeschreven regels? Pas je je aan, daag je ze uit, of probeer je ze te veranderen? Geef voorbeelden.
 • Heb je ooit moeilijkheden ondervonden door deze ongeschreven regels? Hoe heb je deze situaties aangepakt?

Verandering en verbetering

 • Denk na over mogelijke manieren om negatieve ongeschreven regels binnen jouw organisatie te veranderen of te verbeteren. Welke stappen zou je kunnen ondernemen?
 • Hoe kan de organisatie een cultuur creëren waarin openheid en transparantie over ongeschreven regels wordt aangemoedigd?

Instructies voor verslag

 • Lengte: richt je op een verslag van 3-5 pagina’s, afhankelijk van de diepte van je reflectie.
 • Format: gebruik duidelijke koppen voor elke sectie gebaseerd op de bovenstaande vragen.
 • Persoonlijk perspectief: schrijf vanuit je eigen ervaring en perspectief. Het doel is om persoonlijke inzichten en groei te bevorderen.
 • Actiepunten: sluit af met een lijst van actiepunten die je op basis van je reflectie zou willen ondernemen.