Reflecteren op meningsverschil of conflict


In ons dagelijks leven, privé en zakelijk, voeren we activiteiten uit, voeren we handelingen uit. Meestal gaat dat goed, maar soms niet. We hebben dan te maken met een handelingsprobleem. Wanneer een zelfde handelingsprobleem meerdere keren voorkomt, is het tijd om hiervan te leren. Wat gebeurt er nu eigenlijk?

Deze tool betreft een handelingsprobleem die leidt tot een (professioneel) meningsverschil of conflict met een ander.

Iedere reflectie start met beeldvorming. Pas wanneer het beeld volledig is, kunnen we gaan reflecteren.

Voor de beeldvorming gaan we ervan uit dat je een gesprek aan kan gaan met de persoon of personen waarmee je het meningsverschil of conflict hebt. Je gaat de ander bevragen vanuit het principe ‘begrijpen om begrepen te worden’.
De ander staat centraal, probeer de ander oprecht te begrijpen. Ga niet verdedigen of uitleggen. Alleen maar vragen en af en toe herhalen of samenvatten wat de ander heeft gezegd.
Hoe heeft de ander dit voorval beleefd?

In ieder handelingsprobleem komen we zowel objectieve of subjectieve elementen tegen.

Voor de beeldvorming heb je vier ankerpunten:

 • feitelijke gebeurtenis
 • bijkomende emoties
 • aannames
 • verwachtingen

Vragen die helpen om de situatie feitelijk (objectief) te beschrijven:

 • Wat is er volgens de ander feitelijk gebeurd?
 • Waarin verschilt mijn beeld hierin ten opzichte van de ander?
 • Hoe kan ik dat verklaren?

Vragen die helpen om de gevoelens en de emoties van de ander (subjectief) te achterhalen:

 • Welke emoties heeft de ander hierbij?
 • Waardoor worden die emoties veroorzaakt?

Vragen die helpen om de aannames van de ander (subjectief) in beeld te krijgen:

 • Welke aannames heb ik gehoord?
 • Waar komen die aannames vandaan?
 • Hoe kan ik het ontstaan van die aannames verklaren?

Wanneer twee of meer mensen betrokken zijn bij een handeling, zijn er vaak over en weer verwachtingen. Onduidelijkheid in de verwachtingen zorgt per definitie voor ruis in de communicatie.

Vragen die helpen om de verwachtingen (achteraf; subjectief) in beeld te krijgen:

 • Wat waren mijn verwachtingen in deze situatie?
 • Wat waren de verwachtingen van de ander?
 • Waarin zit het verschil?
 • En hoe kan ik dat verschil duiden?

Gebruik deze vragen als richtinggevend voor de beeldvorming. Je hoeft niet alle vragen persé te beantwoorden, je mag er ook andere vragen aan toevoegen.

Advies om in de beeldvorming de verkregen informatie uit te schrijven of in een mindmap te zetten.

Wanneer je vindt dat het beeld duidelijk is, kan je starten met de daadwerkelijke reflectie.

Vragen die hierbij kunnen onedersteunen:

 • Wat is mijn rol hierin geweest?
 • Hoe heeft mijn gedrag en communicatie hiertoe geleid?
 • Wat kan mij helpen het te begrijpen?
 • Welke inzichten heb ik gekregen?
 • Waar had ik nog niet aan gedacht?
 • Hoe ga ik ermee om?
 • Wat ga ik hiermee doen?

Schrijf het uit, gaan er mee aan de slag en reflecteer opnieuw.

Hieronder kan je de tool downloaden. Gratis en zonder registratie, zoals je van ons gewend bent.Conflictcoaching en -begeleiding

Conflictbehandeling en –begeleiding is elke vorm waarin mensen in conflict gefaciliteerd worden daarmee op een constructieve manier om te gaan. Dat loopt uiteen van vertegenwoordiging (in rechte), advisering, mediation tot coaching.

Heb je te maken met een conflict en wil je er samen uitkomen, dan ondersteunen we je graag. Bij voorkeur zitten alle betrokken partijen aan tafel, maar zo nodig coachen en begeleiden we je individueel.
Lees verder …