Voorwoord

Voorwoord

Zonder reflectie geen leren. Dat is de boodschap in veel leertheorieën.

Reflectie is één van de activiteiten die bijdraagt aan leren en vormt dan ook in veel leertheorieën een wezenlijk onderdeel. Soms ook onder andere namen zoals: contemplatie, introspectie, beschouwing, meditatie of mindfullness. Er zijn nogal wat beschrijvingen van wat reflectie is, hoe het gaat, wat het oplevert en hoe je kunt leren te reflecteren. De meeste definities impliceren dat iemand bij reflectie de manier onderzoekt waarop hij of zij reageert op een situatie. De intentie bij reflectie is om tot inzicht en begrip te komen, dat we kunnen inbrengen in ons handelen in de hoop op betere keuze of acties. Reflectie leidt tot nieuw begrip of een andere appreciatie, geeft en transformeert betekenis die we aan ervaring toekennen en vertaalt ervaring in leren.

Deze reflectie betreft de één na laatste inspanning in mijn studie tot MBA. Wanneer de dissertation de kroon op het werk is, is deze reflectie de parel aan de kroon. Gezien mijn ambitie met betrekking tot het eindniveau waarop ik wil afstuderen, moet het een parel zijn die op haar beurt schittert. In dit reflectiedocument ben ik intensief op zoek geweest naar literatuur voor meer diepgang. Ik heb modellen in elkaar geschoven. In het veldonderzoek ben ik niet alleen langs alle elementen van de studie gelopen, maar heb ook de moeite genomen om een 3600-feedback uit te voeren en een kwalitatief hoogwaardig selfassessment te ondergaan. Wederom ligt er een stevig document voor u, waarbij ik de diepte in ben gegaan met een duidelijke lijn van de eerste tot de laatste bladzijde. Het is uiteindelijk de lezer die bepaalt of ik hierin ben geslaagd.

Dit reflectiedocument omvat een plan van aanpak, literatuuronderzoek, veldonderzoek, analyse van de verzamelde gegevens, een toekomstplan en een reflectie op de reflectie.

[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Model Korthagen

De Reflectiecyclus van Korthagen is een hulpmiddel of een te doorlopen strategie voor zowel lesgevenden als lerenden om zicht te krijgen op hun onderwijskundig functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen. Door deze cyclus stapsgewijs toe te passen leert men systematisch reflecteren daar reflecteren een aan te leren vaardigheid is. Onder reflectie verstaat men het menselijk vermogen om gestructureerd terug

Posted in Modellen | Tagged , , , | Comments Off on Model Korthagen

Effectief handelen door reflectie

Effectief handelen door reflectie Reflectie op het handelen vergroot het inzicht in eigen gedrag en beweegredenen voor dat gedrag, of het nu gaat om persoonlijk of om professioneel handelen. Dit inzicht leidt tot het uitbreiden van het handelingsrepertoire; als professional zorgt u ervoor dat u uw mogelijkheden vergroot om uw doel te bereiken. Een belangrijk bijkomend effect is dat inzicht

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Effectief handelen door reflectie

Reflecteren en onderwijs: een taxonomie

Reflecteren en onderwijs: een taxonomie Het onderscheid tussen reflecteren, denken, leren, en leren reflecteren is onduidelijk. Er zijn allerlei vormen van reflecteren. Het is moeilijk deze te ontwikkelen. Het probleem is dat onderwijsdoelen met betrekking tot reflecteren in termen van studentengedrag ontbreken. Daarom is een taxonomie van reflecteren ontwikkeld naar analogie van de taxonomie van Bloom. Hierdoor wordt duidelijker wat

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Reflecteren en onderwijs: een taxonomie