Veldonderzoek

Veldonderzoek

4.1. Inleiding

Het veldonderzoek betreft mijn leerervaringen met betrekking tot de core courses, organisatie-analyse en dissertation, mijn leerstijlen, ervaringen met betrekking tot ALP-en en leerarrangementen en een beschouwing van action learning en de toepassing daarvan door het opleidingsinstituut.

4.2. Core Courses

In het subhoofdstuk ‘Core Courses’ heb ik de belangrijkste elementen uit mijn reflecties, waarmee elke ALP, LAD of PEP werd afgesloten, weergegeven

4.2.1. Operations Management

[………]

4.2.2. Human Resources Management

[………]

4.2.3. Marketing Management

[………]

4.2.4. Financieel Management

[………]

4.2.5. Strategische management

[………]

4.2.5.1. Corecourse

[………]

4.2.5.2. Major Veranderkunde

[………]

 4.2.6. Informatiemanagement

[………]

4.2.7. Internationaal Management

[………]

4.2.8. Organisatie Analyse

[………]

4.2.9. Dissertation

[………]

4.3. Leerstijlen

Voor aanvang van de studie tot MBA heb ik de leerstijlentest gedaan, waarbij mijn stijl als [………]

Tevens heb ik gekeken naar de normen zoals Honey et al die toepassen met betrekking tot leerstijlen. Normen zijn scores verdeeld in percentuele bandbreedtes of bereiken zonder ervan uit te gaan dat de scores voor steekproef normaal verdeeld zijn. De normen worden uitgedrukt in vijf bereiken: A de bovenste 10% van de scores, B de volgende 20%, C de middelste 40%, D de volgende 20% en E de laagste 10% van de scores.

Bereik A Bereik B Bereik C Bereik D Bereik E
Activist          
Observeerder          
Theoreticus          
Pragmaticus

Tabel – Normen en bereik leerstijlscores

4.4. Set en subset 

Action learning impliceert dat men gezamenlijk leert. Men bediscussieert met andere studenten de problemen en probeert gezamenlijk de juiste vragen te stellen en interessante resultaten te bereiken. De slogan die in veel Action learning-literatuur gekoppeld wordt aan dit sociale element is: ‘Managers zijn kameraden in voor­- en tegenspoed.’ (Revans, 1983)

In een onderwij­scontext bete­kent dit dat deze ‘kameraden’ in kleine sets bij elkaar komen,elkaar leren kennen en op de hoogte worden gebracht van elkaars problemen. Binnen deze sociale structuur zijn zij bezig met elkaars pro­ble­­men. Leren wordt derhalve nadrukkelijk gezien als een sociaal proces.

De set waarin ik mocht opereren was [………]

4.5. ALP-en en leerarrangementen 

4.5.1. ALP-en 

Wellicht geldt het voor iedereen die voor het eerst een ALP gaat schrijven, maar in het begin zag ik er tegenop. [………]

4.5.2. Leerarrangementen en PEP’s 

Het schrijven van ‘leerarrangementen’ in combinatie met VAL vind ik echt grandioos werken. Door een strak tijdschema, communicatie via het platform, het beoordelen van elkaars stukken, ranking en het schrijven van kernachtige documenten is de leerintensiteit optimaal. De korte responstijden spelen denk ik een belangrijke rol. Je ziet direct wat er gebeurd, waar iedereen staat.

VAL zie ik als instrument om met groepen met wisselende samenstelling kort maar diepgaand onderwerpen aan te pakken en uit te spitten. Bijvoorbeeld twee dagen een soort masterclass, gevolgd door een VAL-traject en nog een dag om de producties te presenteren en te bespreken.

Leerarrangementen en PEP’s vind ik erg dicht bij elkaar liggen en zou in de toekomst één aanpak en één naam moeten hebben. De PEP’s heb ik ook als prettig ervaren. Je wordt gedwongen om kort en kernachtig rondom een bepaalde thematiek de zaak op papier te zetten.

4.5.3. Feedback 

De beoordelingen van [………]

Sterk op het virtueel platform was ook dat je de verbetersuggesties weer op relevantie moest beoordelen. De kwaliteit van de verbetersuggesties neemt hierdoor toe.

4.6. Action Learning 

4.6.1. Methodiek 

Bij het kiezen van het opleidingsinstituut heb ik mij uitgebreid verdiept in de wijze waarop het instituut de opleidingtraject vorm gaf. [………]

4.6.2. Setadviser en docenten 

Aan de setadviser en docenten worden bij action learning duidelijk andere eisen gesteld dan bij traditionele leergangen. [………]

4.6.3. RFC 

Het inzetten van een onafhankelijk bureau is een goed, het zorgt voor een relatief korte responstijd en vergroot de objectiviteit van de beoordeling. Ik verwijs naar mijn eerdere opmerkingen over feedback die te veel op de vorm en te weinig op de inhoud is gericht.

[………]

4.6.4. ROI 

De gedachte is dat de investering voor de organisatie om een student te laten deelnemen aan een opleiding gebaseerd op action learning wordt terugverdiend.

Wat is de ROI van mijn opleiding voor de organisatie?

Onderdeel ROI
Operations Management

Human Resources Management
Marketing Management
Financieel Management

Strategisch Management

Informatie Management

Internationaal Management
Organisatie Analyse
Dissertation

Tabel – ROI voor de organisatie

4.6.5. Logboek 

[………]

4.7. Testen 

4.7.1. 360o-feedback 

[………]

4.7.2. Birkman-methode 

De Birkmanmethode is een selfassessmentmethode die veel informatie oplevert over sterktegedrag, over de behoeften die daaronder liggen en over stressgedrag onder omstandigheden waarin aan die behoeften voortdurend niet voldaan wordt. Daarnaast bevat de rapportage informatie over de voorkeursstijl bij het oplossen van problemen en het geven van leiding; interesses; de manier waarop iemand aankijkt tegen scholing, tegen organisatiedoelen en tegen de samenleving. Tevens worden de scores vergeleken met de gemiddelde scores van grote groepen mensen die succesvol blijken te zijn in bepaalde beroepsgroepen.[………] [hr]

Anderen bekeken ook deze content

Werkboek POP – communicatie en reflectie

Werkboek POP – communicatie en reflectie Een vaardigheid leert u alleen door te oefenen. Daar heeft u natuurlijk kennis voor nodig. Tijdens het oefenen is feedback en inzicht in uw eigen prestatie nodig. Dat zit allemaal in dit werkboek. Dat is niet moeilijk of ingewikkeld. Lees de tekst. Voer de oefeningen uit. Beoordeel uzelf en laat u beoordelen    

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Werkboek POP – communicatie en reflectie

Dialoog van de professional met de praktijk

Dialoog van de professional met de praktijk In het eerdere artikel werd reflecteren, in navolging van Donald Schön, beschreven als een dialoog van de professional met zijn omgeving om zo oplossingen te vinden voor unieke, complexe vraagstukken. Nou is ‘de omgeving’ natuurlijk niet in staat om daadwerkelijk een dialoog aan te gaan. Schön bedoelt het dan ook niet letterlijk: hij

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Dialoog van de professional met de praktijk