Posts Tagged Voorbeeld

Literatuurlijst

Literatuurlijst In volgorde van verwijzing. Boeken  Wierdsma, A. F. M., et al, Lerend organiseren, Stenfert Kroese, Groningen, 2007 Nonaka, I., et al, De kenniscreërende onderneming, Scriptum, Schiedam, 2003 Wierdsma, A. F. M., et al, Lerend organiseren, Stenfert Kroese, Groningen, 2007 Caluwé, L., de, et al, Leren veranderen, uitgeverij Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999 Doorewaard, H., et al, Organisatieontwikkeling; human

Lees meer

Reflectie

Reflectie Derde orde leren heet ook wel deuteroleren. Dit leren is gericht op het leren van de eerste drie niveaus van leren. Hierbij gaat het om het effectiever en efficiënter erkennen en corrigeren van fouten. Ook om met meer succes reflectieprocessen toe te passen op de gebruikte concepten en benaderingen. Reflecteren op de doelstellingen met betrekking tot de studie blijkt

Lees meer

Analyse

Analyse

Analyse 5.1. Inleiding Naast de subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent het hoofdstuk ‘Analyse’ nog vijf subhoofdstukken: 5.2. Leerdoelen: reflectie op de leerdoelen, zoals gesteld bij aanvang van de studie; 5.3. Action Learning: een passende methodiek; 5.4. Persoonlijke ontwikkeling: wat heeft de studie betekend voor mijn persoonlijke ontwikkeling; 5.5. Zakelijke ontwikkeling: mijn zakelijke ontwikkeling gedurende mijn studie aan de hand van het model

Lees meer

Veldonderzoek

Veldonderzoek 4.1. Inleiding Het veldonderzoek betreft mijn leerervaringen met betrekking tot de core courses, organisatie-analyse en dissertation, mijn leerstijlen, ervaringen met betrekking tot ALP-en en leerarrangementen en een beschouwing van action learning en de toepassing daarvan door het opleidingsinstituut. 4.2. Core Courses In het subhoofdstuk ‘Core Courses’ heb ik de belangrijkste elementen uit mijn reflecties, waarmee elke ALP, LAD of

Lees meer

Gegevens verzamelen

Gegevens verzamelen

Gegevens verzamelen 3.1. Inleiding Het opleidingsinstituut schrijft een aantal artikelen en boeken voor die in de EML moeten worden gebruikt (paragraaf 2.6.). Daarnaast zijn andere relevante informatiebronnen aangeboord. Literatuuronderzoek en veldonderzoek (hoofdstuk 4) worden in hoofdstuk 5 ‘Analyse’ geanalyseerd. Naast de subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent het hoofdstuk ‘Gegevens verzamelen’ twee subhoofdstukken: 3.2. Literatuuronderzoek: overzicht van relevante informatie uit de diverse informatiebronnen;

Lees meer

Plan van aanpak

2.1. Inleiding Na twee jaar komt het einde van de studie tot MBA in zicht. Een indrukwekkende productie tot gevolg: vier ALP-en, zes leerarrangementen, twee PEP’s, een organisatie-analyse en een dissertation. Ge’sandwich’t door een zogenaamde EML vooraf en een EML achteraf. Nog een viva voce als het kroontje op deze berg papier. Naast deze ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende

Lees meer

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inhoudsopgave   1. Inleiding 1.1. De organisatie 1.2. Missie en visie 1.3. Producten en markt   2. Plan van aanpak 2.1. Inleiding 2.2. Doelstelling 2.3. Afbakening 2.4. Projectorganisatie 2.5. Planning en budget 2.6. Aanpak 2.7. Risico’s   3. Gegevens verzamelen 3.1. Inleiding 3.2. Literatuuronderzoek 3.2.1. Inleiding 3.2.2. Leren 3.2.3. Veranderen 3.2.4. Action Learning 3.2.5. Virtual Action Learning

Lees meer