Posts Tagged gegverz

Gegevens verzamelen

Gegevens verzamelen

Gegevens verzamelen 3.1. Inleiding Het opleidingsinstituut schrijft een aantal artikelen en boeken voor die in de EML moeten worden gebruikt (paragraaf 2.6.). Daarnaast zijn andere relevante informatiebronnen aangeboord. Literatuuronderzoek en veldonderzoek (hoofdstuk 4) worden in hoofdstuk 5 ‘Analyse’ geanalyseerd. Naast de subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent het hoofdstuk ‘Gegevens verzamelen’ twee subhoofdstukken: 3.2. Literatuuronderzoek: overzicht van relevante informatie uit de diverse informatiebronnen;

Lees meer