Samenvatting

Samenvatting

De evaluatie managementleerervaringen (EML2) betreft een reflectie op mijn studie tot MBA gedurende een periode van twee jaar.

Headlines met betrekking tot het literatuuronderzoek: 

 • leren is een willekeurig en continue proces dat vier stadia doorloopt: concreet ervaren, waarnemen en overdenken, abstracte begripsvorming en actief experimenteren;
 • leren is veranderen van gedrag;
 • action learning is meer didactische filosofie dan onderwijsmethode;
 • leren is dynamisch balanceren tussen begrijpen van kennis en het transformeren van het begrijpen;
 • deuteroleren is derde orde leren: effectiever en efficiënter erkennen en corrigeren van fouten;
 • logboek is ondersteunend aan het proces van reflecteren.

De kernpunten vanuit de analyse van het literatuuronderzoek zijn meegenomen in het veldonderzoek, analyse van literatuur- en veldonderzoek en de reflectie.

Het veldonderzoek betreft mijn leerervaringen met betrekking tot de core courses, organisatie-analyse en dissertation, mijn leerstijlen, ervaringen met betrekking tot ALP-en en leerarrangementen en een beschouwing van action learning en de toepassing daarvan door het opleidingsinstituut.

Bij aanvang van de studie heb ik een aantal doelstellingen geformuleerd:

 • [………]
 • [………]
 • [………]

Overall ben ik tevreden met de mate van realisatie van mijn doelstellingen. Echter, ik constateer dat enkele doelstellingen te vaag en te algemeen zijn geformuleerd en dat daarmee de mate van realisatie moeilijk concreet is vast te stellen.

Action learning is een effectieve manier van leren gebleven, persoonlijk, en passend bij professionals die werken en leren combineren.

De studie heeft mijn kennisniveau op alle gebieden vergroot. Mijn repertoire met betrekking tot vaardigheden is breder geworden. Evalueren en reflecteren is meer een automatisme geworden. Door de studie ben is een positief kritische gespreks- en sparringpartner geworden met meer diepgang, zonder het gevoel voor pragmatisme te verliezen.

In de reflectie op het reflecteren constateer ik dat

 • een logboek heeft ontbroken waardoor reflecteren en leren een schokkerig verloop kent;
 • de ALP-methodiek leidt tot minder voorspelbare maar effectieve resultaten;
 • de methodiek is geïnternaliseerd;
 • modellen een nuttig en effectief hulpmiddel zijn om de werkelijkheid te benaderen;
 • een juiste formulering van de onderzoeksvraag leidt tot krachtige en overtuigende documenten.
[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Reflectiespel 2

Reflectiespel 2 In ons handelen en denken zitten patronen van terugkerende vanzelfsprekendheden. We denken daar niet bewust over na. We reageren als vanzelf. Door reflectie wordt u zich bewust van die automatismen, van uw innerlijke obstakels maar ook van uw ongebruikte mogelijkheden. Doel van dit spel is uw reflectievermogen (verder) te ontwikkelen, het vergroten van uw zelfkennis en de dynamiek

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Reflectiespel 2

Reflecteren, meer dan evalueren

Reflecteren, meer dan evalueren In de Dikke van Dale is het eerst aangegeven synoniem voor reflecteren ‘terugkaatsen’ of ‘weerspiegelen’. Hoewel verwant ligt de betekenis die hier wordt bedoeld dichter bij het tweede synoniem van ‘nadenken over’. Bijbehorende zelfstandige naamwoorden zijn reflectie als beschouwing, overdenking en overweging. Daarmee weten we dat reflecteren een denkproces is maar we weten nog niet wanneer

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Reflecteren, meer dan evalueren