Plan van aanpak

2.1. Inleiding

Na twee jaar komt het einde van de studie tot MBA in zicht. Een indrukwekkende productie tot gevolg: vier ALP-en, zes leerarrangementen, twee PEP’s, een organisatie-analyse en een dissertation. Ge’sandwich’t door een zogenaamde EML vooraf en een EML achteraf. Nog een viva voce als het kroontje op deze berg papier.

Naast deze ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken:

2.2. Doelstelling

2.3. Afbakening

2.4. Projectorganisatie

2.5. Planning en budget

2.6. Aanpak

2.7. Risico’s

2.2. Doelstelling 

De EML2 heeft de EML1 als uitgangspunt. Wat wilde ik leren?

Ik wilde [………]

Ik wilde [………]

Daarnaast [………]

Het leerproces van de afgelopen twee jaar wordt in deze EML bewust ter discussie gesteld. De ervaringen dienen als basis voor het toekomstige leerproces.

Centraal staan de vragen:

 • wat wilde ik leren?
 • welke kennis, vaardigheden en ervaringen hebben een bijdrage geleverd aan mijn leerproces?
 • wat zijn de leerpunten voor de toekomst?
 • in hoeverre past action learning bij mijn continue leerproces?

2.3. Afbakening 

Deze EML bevat een reflectie op mijn studie tot MBA op basis van:

 • ALP-en, leerarrangementen en PEP’s, en feedback hierop;
 • organisatie-analyse en dissertation;
 • ervaringen set- en subsetmeetings;
 • toepassing van de Action Learning filosofie;
 • inzicht in leerstijlen;
 • werkervaringen, mogelijke andere aspecten en gebeurtenissen.

Deze EML bevat tevens toekomstig leerplan met daarin:

 • positie in het bedrijf en carrièremogelijkheden;
 • identificeren van nieuwe kansen;
 • toepassen van Action Learning in de toekomst;
 • prioriteiten;
 • borging.

Derde element in deze EML is een reflectie op het reflecteren (reflection on action, deuteroleren).

2.4. Projectorganisatie 

In voorgaande producties heb ik gewerkt met projectteams, bestaande uit mijzelf en collega’s uit de organisatie, waarbij de projectorganisatie een substantiële omvang had. Dit in tegenstelling tot de productie van deze EML.

In het kader van deze EML is sprake van een projectorganisatie met zeer beperkte omvang.

2.5. Planning en budget 

wk 7 wk 8 wk 9 wk 10 wk 11
plan van aanpak

 

goedkeuring

 

literatuuronderzoek

 

veldonderzoek

 

analyse

 

rapportage

 

inleveren

 

Tabel – Planning

Uitvoering vindt geheel in eigen tijd plaats, waardoor er geen budget aan dit project wordt gekoppeld.

2.6. Aanpak 

Deze EML pak ik op de volgende wijze aan.

Literatuuronderzoek

Voor het literatuuronderzoek moet minimaal gebruik worden gemaakt van

 • Action Learning, een moderne vorm van Management Development, R. ten Bos et al;
 • What is IMC’s philosophy?, IMC/MCB;
 • Leerstijlen van de manager, P. Honey et al;
 • Leren veranderen, L. de Caluwé et al.

Zonodig voeg ik andere bronnen toe.

Veldonderzoek

Het veldonderzoek betreft leerervaringen op basis van:

 • ALP-en, leerarrangementen en PEP’s, en feedback hierop;
 • organisatie-analyse en dissertation;
 • ervaringen set- en subsetmeetings;
 • toepassing van de Action Learning filosofie;
 • inzicht in leerstijlen;
 • werkervaringen, mogelijke andere aspecten en gebeurtenissen.

Analyse

De verzamelde data vanuit het literatuur- en veldonderzoek moeten leiden tot een analyse met betrekking tot de factoren die van invloed zijn geweest op ontwikkeling gedurende de periode dat ik mijn studie tot MBA volgde.

Reflectie

De EML wordt afgesloten met een reflectie op het reflecteren.

2.7. Risico’s 

Risico  kans  actie 
uitlopen planning enigszins waarschijnlijk inzet meer eigen tijd in avonduren
productie te omvangrijk waarschijnlijk focussen en werken vanuit afbakening
tijdsdruk deadlines m.b.t. werkzaamheden organisatie zeer waarschijnlijk goed plannen en zonodig de projectperiode oprekken
[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Zeven levensfasen van leiders

Zeven levensfasen van leiders In lijn met ‘de zeven levensfasen van de man’ die Shakespeare beschrijft in As You Like It, kent ook het leven van businessleiders zeven fasen: kind, schooljongen, geliefde, soldaat, generaal, staatsman en wijsgeer. Wie deze ontwikkelingsfasen en de daarmee samenhangende issues en crises bestudeert kan veel leren over leiderschap. Niet dat de crises daardoor kunnen worden

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Zeven levensfasen van leiders