Literatuurlijst

Literatuurlijst

In volgorde van verwijzing.

Boeken 

 • Wierdsma, A. F. M., et al, Lerend organiseren, Stenfert Kroese, Groningen, 2007
 • Nonaka, I., et al, De kenniscreërende onderneming, Scriptum, Schiedam, 2003
 • Wierdsma, A. F. M., et al, Lerend organiseren, Stenfert Kroese, Groningen, 2007
 • Caluwé, L., de, et al, Leren veranderen, uitgeverij Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999
 • Doorewaard, H., et al, Organisatieontwikkeling; human resource management, Lemma, Utrecht, 2004
 • Honey, P., et al, Handboek voor de trainer; Leerstijlen, TFC Trainingsmedia, 1999

 Artikelen 

 • Berge, A. van den, Reflectie: wat is dat?, Leren in ontwikkeling (4) 2005
 • Nieweg, M., Leren volgens Kolb, publicatie Hogeschool van Amsterdam, 2006
 • Abrahamse, P. A., et al, Action Learning: modellen, instrumenten en organisatie, interne publicatie Hogeschool van Amsterdam
 • Bos, R., ten, et al, Action Learning: een moderne visie op management development, BSn Infomap
 • IMC/MCB, What’s IMC’s philosophy?, Infomap BSn
 • Jansen, W., et al, Hoe zit het met de communicatie? Action learning ondersteund door e-learning, primavera.fee.uva.nl, februari 2003
 • Heemskerk, N., Virtual action learning: theorie en praktijk, Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs (2) 2004
 • Gastmans, F., De manager, haar managerstijlen en de inspiratie van de leider, Visies (2) 2002
 • Argyris, C., Double loop learning in organizations, Harvard Business Review (5) 1977
 • Berge, A. van den, Reflectie: hoe leer je dat?, Leren in ontwikkeling (5) 2005
 • Vos, W. de, De Birkmanmethode, een kleurrijke basis voor coaching, Nederlands Tijdschrift voor Coaching (3) 2006
 • Zielstra, J., et al, !ACTIE!-model van veranderen, Sturingsinstrumenten voor de manager (12), 2001

Overige informatiebronnen 

 • Vermaak, H., Kleurendenken; themameeting digitale werkvloer, handout 16 november 2006
 • Aantekeningen interactief college De Caluwé, BSn, 10-05-2006
[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Werkboek POP – communicatie en reflectie

Werkboek POP – communicatie en reflectie Een vaardigheid leert u alleen door te oefenen. Daar heeft u natuurlijk kennis voor nodig. Tijdens het oefenen is feedback en inzicht in uw eigen prestatie nodig. Dat zit allemaal in dit werkboek. Dat is niet moeilijk of ingewikkeld. Lees de tekst. Voer de oefeningen uit. Beoordeel uzelf en laat u beoordelen    

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Werkboek POP – communicatie en reflectie

Reflectie, wat is dat?

Reflectie, wat is dat? In veel leertheorieën neemt reflectie een centrale plaats in: ‘zonder reflectie geen leren’ is de boodschap. In dit artikel wordt het begrip ‘reflectie’gedefinieerd en gekeken naar de kosten en baten van reflecteren. Het artikel is er één uit een serie van drie. Het tweede artikel gaat vooral in op ‘Reflectieve technieken’. Het derde en laatste artikel

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Reflectie, wat is dat?