Leren met toekomstscenario’s

Leren met toekomstscenario’s

De scenariomethode is oorspronkelijk opgezet om te leren omgaan met toekomstige onzekerheden voor het bedrijfsleven.

In deze methode verplaatsen de deelnemers zich naar de toekomst en zijn ze in staat hun gedachteproces los te maken van het huidige moment. Ze stellen zich voor hoe de toekomst eruit ziet en worden zich bewust van een aantal onzekerheden. Op basis van onzekerheden die een grote impact kunnen hebben op de toekomst, ontwerpen en onderzoeken ze een aantal mogelijke toekomstvarianten. Van deze mogelijke toekomstvarianten maken ze aannemelijke scenario’s. Dit doen ze door een schets en sfeertekening te geven van hoe de samenleving of een bedrijf er in die specifieke toekomst uitziet en ze reconstrueren de wijze waarop deze toekomst kon ontstaan (back-casting), inclusief gebeurtenissen en sleutelfiguren.

Door verschillende mogelijke toekomsten in beeld te brengen, biedt dat beslissers een handvat om richting te geven aan een organisatie en om strategie en koers uit te zetten. Op basis van de toekomstscenario’s kan een proactieve of reactieve koers uitgezet worden. Bij een reactieve koers worden scenario’s gebruikt voor defensieve doeleinden waarbij de organisatie zich voorbereidt op alle mogelijke toekomstscenario’s, of het nu gaat om gewenste of om ongewenste scenario’s. Bij een proactieve koers is het doel het bereiken van het meest gewenste scenario. In een proactieve koers wordt een strategie uitgezet die gebeurtenissen stuurt van het meest waarschijnlijke scenario in de richting van het meest gewenste scenario.
Download artikel: Leren met toekomstscenario’s

[hr]

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

[ic_add_posts tag=’Boeken’ showposts=’3′ ]

[hr] Aanvullende artikelen

[ic_add_posts tag=’Artikelen’ showposts=’3′ ]

[hr] Tools om zelf toe te passen

[ic_add_posts tag=’tools’ showposts=’3′ ]