Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

Inhoudsopgave
 
1. Inleiding

1.1. De organisatie

1.2. Missie en visie

1.3. Producten en markt

 
2. Plan van aanpak

2.1. Inleiding

2.2. Doelstelling

2.3. Afbakening

2.4. Projectorganisatie

2.5. Planning en budget

2.6. Aanpak

2.7. Risico’s

 

3. Gegevens verzamelen

3.1. Inleiding

3.2. Literatuuronderzoek

3.2.1. Inleiding

3.2.2. Leren

3.2.3. Veranderen

3.2.4. Action Learning

3.2.5. Virtual Action Learning

3.2.5. Leerstijlen

3.2.6. Reflectie

3.3. Samenvatting literatuuronderzoek

3.3.1. Leren

3.3.2. Veranderen

3.3.4. Action Learning

3.3.5. Virtual Action Learning

3.3.6. Leerstijlen

3.3.7. Reflectie

 
4. Veldonderzoek

4.1. Inleiding

4.2. Core Courses

4.2.1. Operations Management

4.2.2. Human Resources Management

4.2.3. Marketing Management

4.2.4. Financieel Management

4.2.5. Strategische management

4.2.5.1. Corecourse

4.2.5.2. Major Veranderkunde

4.2.6. Informatiemanagement

4.2.7. Internationaal Management

4.2.8. Organisatie Analyse

4.2.9. Dissertation

4.3. Leerstijlen

4.4. Set en subset

4.5. ALP-en en leerarrangementen

4.5.1. ALP-en

4.5.2. Leerarrangementen

4.5.3. Feedback

4.6. Action Learning

4.6.1. Methodiek

4.6.2. Setadviseur en docenten

4.6.3. RFC

4.6.4. ROI

4.6.5. Logboek

4.7. Testen

4.7.1. 360o-feedback

4.7.2. Birkman-methode

 

5. Analyse

5.1. Inleiding

5.2. Leerdoelen

5.3. Action Learning

5.4. Persoonlijke ontwikkeling

5.5. Zakelijke ontwikkeling

5.5.1. Klokmodel van Looten

5.5.2. Mijn klokmodel

5.6. Belangrijkste leermomenten

 

6. Toekomst

 

7. Reflectie

Literatuurlijst

Bijlage 1: mindmap literatuuronderzoek

 

 

Lijst met figuren

Figuur 1 – Projectorganisatie

Figuur 2 – Leerstadia volgens Kolb

Figuur 3 – Kennisspiraal

Figuur 4 – Modellen van Nonaka en Kolb

Figuur 5 – Groendrukdenken samengevat

Figuur 6 – Leerintensiteit

Figuur 7 – Vier typerende leerstijlen

Figuur 8 – Begeleiderstijlen

Figuur 9 – Vier managementstijlen

Figuur 10 – Leerstijlen in totale leercontext

Figuur 11 – Leerstijl voor en na studie

Figuur 12 – Alg. overzicht competenties

Figuur 13 – Klokmodel van Looten

 

Lijst met tabellen 

Tabel 1 – Planning

Tabel 2 – Risico-analyse

Tabel 3 – Normen en bereik leerstijlscores

 

[hr]

Anderen bekeken ook deze content

[ic_add_posts tag=’model_inhopg’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’boek_inhopg’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’artikel_inhopg’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’tool_inhopg’ showposts=’3′ ]