Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

Inhoudsopgave
 
1. Inleiding

1.1. De organisatie

1.2. Missie en visie

1.3. Producten en markt

 
2. Plan van aanpak

2.1. Inleiding

2.2. Doelstelling

2.3. Afbakening

2.4. Projectorganisatie

2.5. Planning en budget

2.6. Aanpak

2.7. Risico’s

 

3. Gegevens verzamelen

3.1. Inleiding

3.2. Literatuuronderzoek

3.2.1. Inleiding

3.2.2. Leren

3.2.3. Veranderen

3.2.4. Action Learning

3.2.5. Virtual Action Learning

3.2.5. Leerstijlen

3.2.6. Reflectie

3.3. Samenvatting literatuuronderzoek

3.3.1. Leren

3.3.2. Veranderen

3.3.4. Action Learning

3.3.5. Virtual Action Learning

3.3.6. Leerstijlen

3.3.7. Reflectie

 
4. Veldonderzoek

4.1. Inleiding

4.2. Core Courses

4.2.1. Operations Management

4.2.2. Human Resources Management

4.2.3. Marketing Management

4.2.4. Financieel Management

4.2.5. Strategische management

4.2.5.1. Corecourse

4.2.5.2. Major Veranderkunde

4.2.6. Informatiemanagement

4.2.7. Internationaal Management

4.2.8. Organisatie Analyse

4.2.9. Dissertation

4.3. Leerstijlen

4.4. Set en subset

4.5. ALP-en en leerarrangementen

4.5.1. ALP-en

4.5.2. Leerarrangementen

4.5.3. Feedback

4.6. Action Learning

4.6.1. Methodiek

4.6.2. Setadviseur en docenten

4.6.3. RFC

4.6.4. ROI

4.6.5. Logboek

4.7. Testen

4.7.1. 360o-feedback

4.7.2. Birkman-methode

 

5. Analyse

5.1. Inleiding

5.2. Leerdoelen

5.3. Action Learning

5.4. Persoonlijke ontwikkeling

5.5. Zakelijke ontwikkeling

5.5.1. Klokmodel van Looten

5.5.2. Mijn klokmodel

5.6. Belangrijkste leermomenten

 

6. Toekomst

 

7. Reflectie

Literatuurlijst

Bijlage 1: mindmap literatuuronderzoek

 

 

Lijst met figuren

Figuur 1 – Projectorganisatie

Figuur 2 – Leerstadia volgens Kolb

Figuur 3 – Kennisspiraal

Figuur 4 – Modellen van Nonaka en Kolb

Figuur 5 – Groendrukdenken samengevat

Figuur 6 – Leerintensiteit

Figuur 7 – Vier typerende leerstijlen

Figuur 8 – Begeleiderstijlen

Figuur 9 – Vier managementstijlen

Figuur 10 – Leerstijlen in totale leercontext

Figuur 11 – Leerstijl voor en na studie

Figuur 12 – Alg. overzicht competenties

Figuur 13 – Klokmodel van Looten

 

Lijst met tabellen 

Tabel 1 – Planning

Tabel 2 – Risico-analyse

Tabel 3 – Normen en bereik leerstijlscores

 

[hr]

Anderen bekeken ook deze content

Regisseren door reflectie

Regisseren door reflectie Dit boek gaat in op de basale vragen voor een manager om een goede regisseur te worden: wat is er gebeurd, waarom gaat het zoals het gaat en wat heeft dat met mij te maken> Er wordt uitvoerig stilgestaan bij concrete praktijksituaties. De lezer wordt meegenomen in de verhalen van managers die leren reflecteren en uitgedaagd zelf

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Regisseren door reflectie

Leidraad reflecteren

Leidraad reflecteren De reflecterende handeling staat tegenover de routinehandeling. Reflecteren heeft te maken met het nadenken over jezelf, over je handelen. Doel van het reflecteren is te komen tot een ander handelen. Van Parrerren geeft volgende omschrijving : “reflecteren is een vorm van oriëntering achteraf, dat wil zeggen nadat een handeling (of reeks van handelingen) voltrokken is, bezint de handelende

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Leidraad reflecteren

Brainstormreflectie

Brainstormreflectie is het proces waarbij men nadenkt over de ideeën die zijn gegenereerd tijdens een brainstormsessie. Het doel van brainstormreflectie is om de kwaliteit van de ideeën te verbeteren en te bepalen welke ideeën het meest geschikt zijn om een bepaald probleem op te lossen of een specifiek doel te bereiken. Tijdens een brainstormsessie worden vaak veel ideeën bedacht, sommige

Posted in Methodereflecties | Tagged , , | Comments Off on Brainstormreflectie