Reflecteren

Samenvatting

Samenvatting De evaluatie managementleerervaringen (EML2) betreft een reflectie op mijn studie tot MBA gedurende een periode van twee jaar. Headlines met betrekking tot het literatuuronderzoek:  leren is een willekeurig en continue proces dat vier stadia doorloopt: concreet ervaren, waarnemen en overdenken, abstracte begripsvorming en actief experimenteren; leren is veranderen van gedrag; action learning is meer didactische filosofie dan onderwijsmethode; leren

Lees meer

Reflecterend leren

Reflecterend leren

Reflecterend leren single, double en triple loop learning Triple loop leren is een reflectief leerproces dat bestaat uit drie stappen, die eenvoudig kunnen worden beschreven aan de hand van drie standaardvragen. De eerste stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goed?”, bijvoorbeeld: pas ik de regels op de juiste wijze toe? Dit is het niveau van

Lees meer

Aandachtspunten

Aandachtspunten voor het schrijven van een reflectieverslag. Traditionele onderwerpen voor reflectie • Leerdoelen-competenties-competentieontwikkelingsplan • Leerinhouden • Leer-/ontwikkelingsprocessen • Samenwerkingsprocessen • Toekomstbeeld/-visie Van evaluatie is sprake wanneer je de volgende vragen kunt beantwoorden: • Wat ging er goed en fout? • Wat ga je in de toekomst anders doen? • Wat heb je geleerd? • Wat ga je nog ontwikkelen? Van reflectie is

Lees meer

Voorwoord

Voorwoord Zonder reflectie geen leren. Dat is de boodschap in veel leertheorieën. Reflectie is één van de activiteiten die bijdraagt aan leren en vormt dan ook in veel leertheorieën een wezenlijk onderdeel. Soms ook onder andere namen zoals: contemplatie, introspectie, beschouwing, meditatie of mindfullness. Er zijn nogal wat beschrijvingen van wat reflectie is, hoe het gaat, wat het oplevert en

Lees meer