googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)


Reflecteren

Gegevens verzamelen

Gegevens verzamelen

Gegevens verzamelen   3.1. Inleiding Het opleidingsinstituut schrijft een aantal artikelen en boeken voor die in de EML moeten worden gebruikt (paragraaf 2.6.). Daarnaast zijn andere relevante informatiebronnen aangeboord. Literatuuronderzoek en veldonderzoek (hoofdstuk 4) worden in hoofdstuk 5 ‘Analyse’ geanalyseerd. Naast de subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent het hoofdstuk ‘Gegevens verzamelen’ twee subhoofdstukken: 3.2. Literatuuronderzoek: overzicht van relevante informatie uit de diverse

Lees meer

Plan van aanpak

2.1. Inleiding     Na twee jaar komt het einde van de studie tot MBA in zicht. Een indrukwekkende productie tot gevolg: vier ALP-en, zes leerarrangementen, twee PEP’s, een organisatie-analyse en een dissertation. Ge’sandwich’t door een zogenaamde EML vooraf en een EML achteraf. Nog een viva voce als het kroontje op deze berg papier. Naast deze ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk

Lees meer

Inleiding

Inleiding 1.1. Organisatie [………]   1.2.Missie en visie [………]   1.3.Producten en markt [………]     Anderen bekeken ook deze content

Lees meer

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave     Voorwoord Samenvatting Inhoudsopgave   1. Inleiding 1.1. De organisatie 1.2. Missie en visie 1.3. Producten en markt   2. Plan van aanpak 2.1. Inleiding 2.2. Doelstelling 2.3. Afbakening 2.4. Projectorganisatie 2.5. Planning en budget 2.6. Aanpak 2.7. Risico’s   3. Gegevens verzamelen 3.1. Inleiding 3.2. Literatuuronderzoek 3.2.1. Inleiding 3.2.2. Leren 3.2.3. Veranderen 3.2.4. Action Learning 3.2.5. Virtual

Lees meer

Samenvatting

Samenvatting     De evaluatie managementleerervaringen (EML2) betreft een reflectie op mijn studie tot MBA gedurende een periode van twee jaar. Headlines met betrekking tot het literatuuronderzoek:  leren is een willekeurig en continue proces dat vier stadia doorloopt: concreet ervaren, waarnemen en overdenken, abstracte begripsvorming en actief experimenteren; leren is veranderen van gedrag; action learning is meer didactische filosofie dan

Lees meer

Reflecterend leren

Reflecterend leren

Reflecterend leren single, double en triple loop learning     Triple loop leren is een reflectief leerproces dat bestaat uit drie stappen, die eenvoudig kunnen worden beschreven aan de hand van drie standaardvragen. De eerste stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goed?”, bijvoorbeeld: pas ik de regels op de juiste wijze toe? Dit is het

Lees meer

Aandachtspunten

Aandachtspunten voor het schrijven van een reflectieverslag.     Traditionele onderwerpen voor reflectie • Leerdoelen-competenties-competentieontwikkelingsplan • Leerinhouden • Leer-/ontwikkelingsprocessen • Samenwerkingsprocessen • Toekomstbeeld/-visie     Van evaluatie is sprake wanneer je de volgende vragen kunt beantwoorden: • Wat ging er goed en fout? • Wat ga je in de toekomst anders doen? • Wat heb je geleerd? • Wat ga je

Lees meer

Voorwoord

Voorwoord Zonder reflectie geen leren. Dat is de boodschap in veel leertheorieën.     Reflectie is één van de activiteiten die bijdraagt aan leren en vormt dan ook in veel leertheorieën een wezenlijk onderdeel. Soms ook onder andere namen zoals: contemplatie, introspectie, beschouwing, meditatie of mindfullness. Er zijn nogal wat beschrijvingen van wat reflectie is, hoe het gaat, wat het

Lees meer

Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.