Ingredienten reflectieverslag

Reflecterend leren

Reflecterend leren

Reflecterend leren single, double en triple loop learning Triple loop leren is een reflectief leerproces dat bestaat uit drie stappen, die eenvoudig kunnen worden beschreven aan de hand van drie standaardvragen. De eerste stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goed?”, bijvoorbeeld: pas ik de regels op de juiste wijze toe? Dit is het niveau van

Lees meer

Aandachtspunten

Aandachtspunten voor het schrijven van een reflectieverslag. Traditionele onderwerpen voor reflectie • Leerdoelen-competenties-competentieontwikkelingsplan • Leerinhouden • Leer-/ontwikkelingsprocessen • Samenwerkingsprocessen • Toekomstbeeld/-visie Van evaluatie is sprake wanneer je de volgende vragen kunt beantwoorden: • Wat ging er goed en fout? • Wat ga je in de toekomst anders doen? • Wat heb je geleerd? • Wat ga je nog ontwikkelen? Van reflectie is

Lees meer