Aandachtspunten

Aandachtspunten

voor het schrijven van een reflectieverslag.


Traditionele onderwerpen voor reflectie

• Leerdoelen-competenties-competentieontwikkelingsplan

• Leerinhouden

• Leer-/ontwikkelingsprocessen

• Samenwerkingsprocessen

• Toekomstbeeld/-visie

Van evaluatie is sprake wanneer je de volgende vragen kunt beantwoorden:

• Wat ging er goed en fout?

• Wat ga je in de toekomst anders doen?

• Wat heb je geleerd?

• Wat ga je nog ontwikkelen?

Van reflectie is sprake geweest als je de volgende vragen kunt beantwoorden:

• Hoe dacht je aan het begin van het programma over het thema en de bekwaamheden die je nodig hebt op het gebied van:

– vaardigheden en samenwerking en

– attitude?

• Is er een keerpunt in het programma geweest waardoor je denken, handelen of attitude veranderde? Wat was dat keerpunt?

• Hoe denk je na afloop van het programma over de genoemde onderwerpen en op welke manier komt dat tot uitdrukking in je bekwaamheden op de genoemde gebieden?

Het gaat er echter niet alleen om dat je na een keerpunt dingen anders bent gaan denken of doen, je moet ook kunnen motiveren en legitimeren waarom dat beter is. De volgende vragen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

• Heb ik het goed gedaan (handelen/product)?

• Heb ik het goede gedaan (volgens geldende norm)?

• Heb ik het om de goede redenen gedaan (verantwoording)?

• Wat blijf ik zo doen?

• Welke vooronderstellingen en overtuigingen spelen bij mij een rol?

• Wat verander ik in mijn ‘doen en laten’ (kennis, houding en vaardigheden) en op welke wijze ga ik dat doen?

[hr]

Anderen bekeken ook deze content

[ic_add_posts tag=’model_aand’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’boek_aand’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’artikel_aand’ showposts=’3′ ] [ic_add_posts tag=’tool_aand’ showposts=’3′ ]