Posts Tagged tools

Puntreflectie

Puntreflectie   Voor het gebruik van de methode puntreflectie vind je een worksheet onderaan deze pagina.     Met Puntreflectie stap je uit een bepaalde (probleem)situatie, om je eigen handelen vanaf een afstand te kunnen beoordelen. Je gaat vanuit een punt buiten die situatie je handelen analyseren. Doel ·         Puntreflectie is bedoeld om de deelnemers ·         Bewust te maken van

Lees meer

Metafoorreflectie

Metafoorreflectie   De worksheet voor metafoorreflectie: onderaan de pagina!     Een metafoor is een beeldspraak die berust op vergelijking. Een voorbeeld: ‘de kameel is het schip van de woestijn.’ Door haar beeldende karakter geeft een metafoor vaak nieuwe, onverwachte invalshoeken van een situatie. Metaforen zijn daarom uitstekend te gebruiken als reflectietool. Doel · Metafoorreflectie is te gebruiken om · Een (werk)ervaring

Lees meer

Scenarioreflectie

Scenarioreflectie   Onderaan deze pagina vind je de worksheet scenarioreflectie.     Met Scenarioreflectie worden de belangrijkste onzekerheden over de toekomst in je eigen leven in kaart gebracht. Je kijkt vanuit het ideale toekomstbeeld terug naar het hier en nu. Door te kiezen uit vier mogelijke toekomstscenario’s kunnen nu bewuste keuzes gemaakt worden. Doel Met Scenarioreflectie kun je een goed

Lees meer

Spiraalreflectie

Spiraalreflectie   Worksheet downloadable onderaan deze pagina.     Spiraalreflectie is een verdiepende reflectie op een gedane handeling die in de toekomst weer terugkomt. Doel •    Spiraalreflectie is bedoeld om •    Het eigen handelen in relatie tot de omgeving te analyseren. •    Te bepalen waar verandering wenselijk is. •    Alternatieven aan te dragen, daar uit te kiezen, toe te passen

Lees meer

Waarderende reflectie

Waarderende reflectie   De worksheet waarderende reflectie vind je onderaan deze pagina.     Deze tool is gebaseerd op de Appreciative Inquiry-methode van David Cooperrider. Met deze tool wordt een ideaal toekomstbeeld geschetst aan de hand van topervaringen van deelnemers vanuit een thema of vraag. Deze methode bestaat uit vier fases: discover – dream – design – deliver (ontdekken –

Lees meer

Alternatieve reflectievormen

Alternatieve reflectievormen Reflectieverslagen schrijven is een zeer bekende en wijdverspreide vorm van reflectie. Logisch ook, want het gebruik van taal is al sinds de oertijd een prima methode om ideeën, ervaringen, gevoelens, kennis en kunde met elkaar te delen. Soms kan het echter zijn dat taal tekort schiet. Dat het te beperkt of eenzijdig is. Enkele voorbeelden van alternatieve/aanvullende reflectieopdrachten

Lees meer

STAR

STAR De STAR-methodiek helpt bij het inzichtelijk krijgen van competenties van mensen. Het is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het helpt dus bij het beoordelen van mensen. Om een uitspraak te kunnen doen over de competenties van mensen, is het van

Lees meer

Kernkwadrant

Kernkwadrant Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het kernkwadrant is een prima instrument om te reflecteren op bepaalde eigenschappen. Het model Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of

Lees meer

Journaling

Gun uw hoofd eens een timeout Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) signaleert een toeloop op bedrijfsartsen door de grote zorgen die werknemers hebben over het voortbestaan van hun baan. Het verlies van werkgelegenheid of onzekerheid daarover werkt de kans op overspannenheid, burn-out en somberheid in de hand. Heidi Does, Slow Working expert van doesmindful.nl begrijpt wel waarom. “Steeds meer

Lees meer

Reflectiespel

Reflectiespel Lida Nijgh heeft op haar internetsite een zelfreflectiespel met handleiding staan, gratis te downloaden. Het spel is gebaseerd op een dertigtal reflectiekaarten, per kaart een reflecterende vraag op zes niveaus: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Niveaus die we kennen van hetmodel van Dilts. Het reflectiespel is gebaseerd op de volgende vragen: Omgeving Door welke omstandigheden word ik

Lees meer
Page 1 of 212

Gert Jan Schop

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Reflecteren gaat veel verder dan evalueren. In mijn werk gebruik ik regelmatig reflectiemethodieken. Op deze site deel ik graag methodieken, tools, artikelen e.d.. Doe er je voordeel mee!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren. Reflectie en intervisie kan dan als tooling worden ingezet. Contact? Stuur een mail naar info@reflectiesite.nl.